Taimitarhakylvöt vuonna 2021

Taimitarhat käyttivät vuonna 2021 kylvöihin 1034 kg kuusen, 418 kg männyn ja 10 kg rauduskoivun siementä. Edelliseen vuoteen verrattuna taimitarhakylvöt lisääntyivät (40 kg). Kuusta kylvettiin 3 % (32 kg) vähemmän ja mäntyä 7 % (27 kg) enemmän kuin vuonna 2020. Koivun kylvömäärä oli 10 kiloa. Muiden puulajien kylvömäärä nousi 58 prosentilla 114 kiloon. Ruotsalaisen siemenen osuus kuusen taimitarhakylvöistä oli yhdeksän prosenttia ja virolaista alkuperää olevien siemenien yksi prosentti. Kylvöihin käytettyjen männyn siementen kotimaisuusaste oli 95 prosenttia.

Voit ladata taimitarhakylvöihin käytetyt siemenmäärät Excel-taulukon tästä.

image4oc3o.pngKuva 1. Taimitarhakylvöihin käytetty siemenmäärä puulajeittain.

Taimitarhakylvöjen alueellinen tarkastelu

Yhteenveto perustuu aineistoon, joka sisältää Oulujärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien taimitarhojen toimittamat tiedot eri metsänviljelyaineiston luokkiin kuuluvien männyn ja kuusen siementen käytöstä vuosina 2006 - 2021. Eteläsuomalaisia taimitarhoja oli aineistossa eri vuosina 29 - 60 ja pohjoissuomalaisia 4 - 12.

Männyn siementen kylvöt lisääntyivät

Vuonna 2021 Etelä-Suomen taimitarhoilla kylvettiin 301 kiloa männyn siementä. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 17 kg (kuva 2). Pohjois-Suomen taimitarhojen männyn kylvöt lisääntyivät kymmenellä kilolla 117 kiloon,(kuva 3). 

Männyn siementen jalostusaste kasvaa vauhdilla

Jalostettua siementä tuotetaan metsäpuiden siemenviljelyksillä. Siemenviljelyksille on valittu luonnon metsistä parhaita puuyksilöitä eli pluspuita, jotka risteytyvät keskenään ja tuottavat geneettiseltä laadultaan erinomaista siementä. Uusimmat viljelykset ovat niin sanottuja valiosiemenviljelyksiä, joihin on kelpuutettu vain paras osa kunkin alueen pluspuista jälkeläiskokeista saatujen kasvu-, laatu- ja kestävyystulosten perusteella.

Etelä-Suomessa männyn taimitarhakylvöt on vuodesta 2009 lähtien tehty lähes yksinomaan siemenviljelyssiemenellä (kuva 2). Vuonna 2021 korkeimpaan luokkaan (testattu) kuului 89 prosenttia ja toiseksi korkeimpaan luokkaan (alustavasti testattu) kymmenen prosenttia kylvetyistä männyn siemenistä (kuva 4). Pohjois-Suomessa jalostetun männyn siemenen osuus taimitarhakylvöistä nousi  91 prosenttiin.

image2ee1f.pngKuva 2. Männyn siementen kylvömäärät Etelä-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2021.

imagepznlc.pngKuva 3. Männyn siementen kylvömäärät Pohjois-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2021.

imageb6d3t.pngimagez8li8.pngKuva 4. Taimitarhakylvöihin käytetyn männyn siemenen laadun kehittyminen Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2006 - 2021.

Kuusen siemenen jalostusaste kasvussa

Vuonna 2021 Etelä-Suomen taimitarhoilla kylvettiin 977 kg kuusen siementä, mikä on 28 kiloa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (kuva 5). Jalostetun siemen osuus kylvömäärästä nousi 96 prosenttiin (kuva 7).

Pohjois-Suomen tarhoilla kuusta kylvettiin 57 kiloa (kuva 6). Pohjois-Suomen osuus koko maan kuusen kylvöistä oli vain viisi prosenttia (kuva 6). Jalostetun siemenen osuus Pohjois-Suomen kuusen taimitarhakylvöistä nousi 82 prosenttiin (kuva 7).

imageqwo2.pngKuva 5. Kuusen siementen kylvömäärät Etelä-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2021.

imagescbluh.pngKuva 6. Kuusen siementen kylvömäärät Pohjois-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2021.

imageehxbh.pngimagenmw2f.pngKuva 7. Taimitarhakylvöihin käytetyn kuusen siemenen laadun kehittyminen Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2006 - 2021.

Rauduskoivun taimitarhakylvöt 

Taimitarhakylvöihin käytetyn rauduskoivun siemenen määrä oli 10 kiloa (kuva 8). Luokkaan testattu kuuluvan siemenen osuus taimitarhakylvöistä nousi yli 90 prosentiin ja lähes kaikki kylvöt (96 %) tehtiin jalostetulla siemenellä (kuva 9).

imagepld2m.pngKuva 8. Rauduskoivun siementen kylvömäärät taimitarhoilla vuosina 2006 - 2021.

imageb27r.pngKuva 9. Taimitarhakylvöihin käytetyn rauduskoivun siemenen laadun muutos vuosina 2006 - 2021.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2023