Taimituotanto vuonna 2021

Vuonna 2021 kotimaiset taimitarhat toimittivat metsänviljelyyn yli 152,1 miljoonaan tainta. Kuusentaimien osuus tuotetusta kokonaismäärästä oli 67 % (102,5 miljoonaa), männyn 29 % (43,9 miljoonaa), rauduskoivun 4 % (5,4 miljoonaa) ja muiden puulajien 0,2 % (0,3 miljoonaa). Tuotanto laski yli 16 miljoonalla taimella edelliseen vuoteen verrattuna (kuva 1). Kuusen taimien toimitukset vähenivät yli lähes 18 miljoonalla ja männyn tuotanto lisääntyi 1,7 miljoonalla taimella. Rauduskoivun ja muiden puulajien osalta toimitusmäärät olivat hienoisessa laskussa. Ruotsalaista alkuperää olevien kuusentaimien osuus oli kuusi prosenttia  ja virolaisten 1, 6 prosenttia metsänviljelyyn toimitetuista taimista. Männyllä ja rauduskoivulla kotimaisuusaste oli yli 99 prosenttia.

Voit ladata metsänviljelyyn toimitettujen taimien kokonaismäärä Excel-taulukon tästä.

image90gqr.pngKuva 1. Metsänviljelyyn toimitettujen taimien määrä puulajeittain.

Taimituotannon alueellinen tarkastelu

Metsänviljelyyn toimitettujen taimien alueellinen tarkastelu perustuu aineistoon, joka sisältää Oulujärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien taimitarhojen toimittamat tiedot tuotettujen taimien määristä eri metsänviljelyaineiston luokissa vuosina 2006 - 2021. Eteläsuomalaisia taimitarhoja oli aineistossa eri vuosina 29 - 60 ja pohjoissuomalaisia 4 - 12.

Männyntaimien tuotantomäärät

Vuonna 2021 männyntaimien tuotanto eteläsuomalaisilla tarhoilla nousi 11 prosentilla 30,6 miljoonaan. Lähes kaikki eteläsuomalaiset taimet on kasvatettu jalostetulla siemenellä jo yli kymmenen vuoden ajan (kuva 2). Luokkaan testattu kuuluvien männyntaimien osuus on noussut voimakkaasti. Vuonna 2021 tähän luokkaan kuului 74 prosenttia taimista. 

Pohjois-Suomessa männyntaimien tuotantomäärät laskivat jo kuutena peräkkäisenä vuotena (kuva 3). Vuonna 2021 tuotettiin vain 13,2 miljoonaan männyntainta, mikä on 1,3 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2020. Männyntaimien jalostusaste on noussut myös Pohjois-Suomessa. Luokkaan alustavasti testattu kuuluvien taimien määrä on lisääntynyt vuodesta 2008 lähtien ja viime vuosina myös luokkaan testattu kuuluvia taimia on toimitettu metsänviljelyyn. Vain 13 prosenttia männyntaimista on tuotettu metsiköistä kerätyillä siemenillä, jotka kuuluvat luokkaan siemenlähde tunnettu. 

imageeck5r.pngKuva 2. Metsänviljelyyn toimitettujen männyntaimien määrä luokittain Etelä-Suomi.

image5idp5.pngKuva 3. Metsänviljelyyn toimitettujen männyntaimien määrä luokittain Pohjois-Suomi.

Kuusentaimien tuotanto laskussa

Etelä-Suomen taimitarhat tuottivat vuonna 2021 noin 94 prosenttia maamme kuusen taimista. Määrä laski vuodessa  17 miljoonalla (15 %)  95,8 miljoonaan taimeen (kuva 4). Noin 75 prosenttia taimista oli kasvatettu jalostetulla siemenellä, josta lähes kaikki kuului luokkaan alustavasti testattu. 

Pohjois-Suomen taimitarhoilla tuotettiin 6,6 miljoonaa kuusentainta. Jalostetusta siemenestä kasvatettujen taimien osuus on noussut voimakkaasti Pohjois-Suomessa (kuva 5). Viime vuonna nousu taittui  ja jalostettujen taimien osuus laski viisi prosenttiyksikköä 75 prosenttiin.

Kuva 4. Metsänviljelyyn toimitettujen kuusentaimien määrä luokittain Etelä-Suomi.

imagemm7ss.pngKuva 5. Metsänviljelyyn toimitettujen kuusentaimien määrä luokittain Pohjois-Suomi.

Rauduskoivun taimet tuotetaan jalostetulla siemenellä

Rauduskoivun taimien tuotantomäärä oli 5.4 miljoonaan (kuva 6). Lähes kaikki rauduskoivuntaimet on kasvatettu jalostetulla siemenellä ja korkeimpaan luokkaan testattu kuuluvien taimiin osuus oli 80 %. 

Muiden metsänviljelyyn toimitettujen puulajien määrä oli vuonna 2021 noin 0,27 miljoonaa (kuva 7). Eniten myytiin lehtikuusen taimia lähes 178 000 kappaletta. Tervalepän taimia myytiin 26 000 kappaletta ja visakoivun taimia  25 000 kappaletta. Visakoivun taimista 53 prosenttia oli mikrolisättyjä. Mainittavia määriä myytiin myös douglaskuusen, hybridihaavan ja tammen taimia.

 

imagevsab4.pngKuva 6. Metsänviljelyyn toimitettujen rauduskoivuntaimien määrä luokittain.

imageyyhq8.pngKuva 7. Metsänviljelyyn toimitettujen muiden puulajien määrät.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2023