Orkideojen tilaaminen ja tuominen ulkomailta

Orkideoita tilattaessa tai Suomeen tuotaessa on niiden tuontivaatimukset selvitettävä etukäteen. Koska vaatimukset vaihtelevat kasvilajeittain ja lähtömaittain, on selvittämiseen hyvä varata aikaa.

Jos kasvit eivät täytä tuontiehtoja, ne joudutaan hävittämään tuontitarkastuksen yhteydessä. Tästä syntyy kustannuksia kasvien tuojalle, koska valtio ei korvaa hävitettyjä kasveja. Lisäksi tuojalta peritään kasvien hävittämisestä huolimatta maksut tehdystä tuontitarkastuksesta (Ruokavirasto) ja kasvien hävittämisestä (Tulli).

Käytännössä orkideojen tuonnissa tarvitaan usein kasvinterveystodistus ja CITES-lupia. Kasvinterveystodistus tarvitaan vain, kun kasveja tuodaan EU:n alueen ulkopuolelta. CITES-lupia tarvitaan myös, kun kasveja siirretään EU-alueen sisällä.

Mitä lupia ja tarkastuksia orkideoiden tuonnissa vaaditaan

Tuontiin EU:n ulkopuolelta (myös Kanarian saarilta) tarvitaan

  1. Kansainvälinen kasvinterveystodistus (tarvitaan aina) ja mahdollinen vientitarkastus
  2. Tuontitarkastus Suomessa (tarvitaan aina)
  3. CITES-todistus tai lupa lähtömaan CITES-lupaviranomaiselta (selvitettävä SYKEstä)
  4. CITES-tuontilupa Suomen ympäristökeskuksesta (selvitettävä SYKEstä)

Tuontiin EU:n alueelta saatetaan tarvita

     3. CITES-todistus alkuperämaan CITES-lupaviranomaiselta (selvitettävä SYKEstä)
     4. CITES-tuontilupa (SYKE)

1. Kansainvälinen kasvinterveystodistus (Phytosanitary certificate) tilataan lähtömaan kasvinterveysviranomaiselta

Kasvinterveystodistus on asiakirja, joka osoittaa, että vientilähetys täyttää vastaanottajamaan kasvinterveyttä koskevat vaatimukset. Tarkoituksena on estää EU:n ulkopuolella kasveilla esiintyvien karanteenituhoojien leviäminen EU:n alueelle. Todistusta käytetään aina, kun kasveja tuodaan EU:n alueen ulkopuolelta EU:n alueelle. Todistusta ei käytetä kasveja EU:n sisällä EU-maasta toiseen siirrettäessä.

Ennen kuin tilaat tai tuot orkideoita EU-maiden ulkopuolelta, pyydä kasvien myyjää hankkimaan kasvinterveystodistus paikalliselta kasvinterveysviranomaiselta. Todistus ja sitä edeltävä kasvintarkastus saattavat olla maksullisia. Kasvit on lähetettävä lähtömaasta kahden viikon kuluessa terveystodistuksen myöntämisestä.

Huomaa, että todistus tarvitaan myös yksittäisille orkideoille, niiden pistokkaille, mikrolisätyille taimille ja leikko-orkideoille (leikkokukat). Vaatimus koskee aina myös orkideoita matkatavaroiden mukana tuotaessa.

2. Maahantuontivaiheessa tehdään tuontitarkastus

Maahantuontivaiheessa kaikille eläville kasveille tehdään kasvintarkastus, jossa tarkastetaan, ettei kasvien mukana kulkeudu karanteenikasvintuhoojia. Tuontitarkastus tilataan sähköpostilla vähintään 7 päivää ennen tuontia. Tarkastus on maksullinen (186 €).

3. ja 4. CITES-todistukset ja -luvat

CITES-sopimuksen tarkoituksena on suojella uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. Ennen kuin tilaat tai tuot orkideoja EU-maiden ulkopuolelta, selvitä SYKEstä etukäteen onko tuonti ylipäätään sallittua, ja minkälaiset CITES-luvat tuontiin vaaditaan. Yleensä tuontiin vaaditaan viejämaan CITES-todistuksen lisäksi myös SYKEn myöntämä CITES-tuontilupa.

Huomioi, että myös orkideojen vientiin on hankittava SYKEstä CITES-vientilupa, jos viet orkideoita EU:n ulkopuoliseen maahan. Vientiluvan saamiseksi on selvitettävä orkideojen laillinen alkuperä.

CITES-lupia ei yleensä vaadita orkideojen hankintaan ja siirtelyyn EU-maan sisällä tai EU-maiden välillä, mutta muiden kuin ns. kukkakauppa-orkideojen kohdalla on syytä varmistaa kasvin laillinen alkuperä.

Orkidean siemenet ja taimitarhoilla kasvatettujen orkideoiden leikkokukat eivät ole CITES-sääntelyn piirissä.

Suomen ympäristökeskus neuvoo ja antaa lisätietoja CITES-asioista.

Tullin sivuilla on ohjeita miten tuontivaiheessa käytännössä toimitaan

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023