Mitä tapahtuu hyönteisansassa – Ruokavirasto avasi 24 h livestriimin

20. heinäkuuta 2021

Ruokavirasto on avannut Ansalive 2021 -livestriimin, josta pääsee tarkkailemaan, mitä hyönteispyydykseen päätyy. Ansoilla kartoitetaan metsäpuiden karanteenituhoojia. Ne ovat vierasperäisiä tuhohyönteisiä, jotka voisivat Suomeen levitessään aiheuttaa haittaa metsäluonnolle ja metsätaloudelle. 

YouTube-livestriimi seuraa yhtä feromoniansaa vuorokauden ympäri. Ansassa on feromonia, joka houkuttelee erityisesti tukkijääräkoiraita. Lisäksi siinä on kuolevasta puusta lähteviä hajuaineita, jotka houkuttavat tukkijääriä.

Kesän aikana pyydykseen päätyneistä kerätään tiedot ruokavirasto.fi/ansalive2021-verkkosivulle.

Lue lisää Ansalive 2021 -livestriimistä ja karanteenituhoojista: