Hengitystievirustaudit

Ruokavirastossa on käytössä tutkimusmenetelmät seuraavien hevosille hengitystieoireita aiheuttavien virusten varalta:  

  • hevosinfluenssa 
  • hevosen herpesvirukset (EHV 1 ja EHV 4) 
  • hevosen arteriittivirus 

Hevosen sairastuminen virustautiin voidaan todeta joko osoittamalla taudinaiheuttaja tai sen aiheuttama vasta-ainetason nousu. Ruokavirastossa on käytössä PCR- ja viruseristysmenetelmät, joilla voidaan todeta em. taudinaiheuttajat. 

Akuutisti oireilevasta eläimestä olisi hyvä ottaa aina sierainlimanäyte suoraa virustutkimusta varten sekä ensimmäinen verinäyte vasta-ainetutkimukseen. Toinen verinäyte otetaan 2–3 viikkoa myöhemmin, jos suora virusosoitus jää negatiiviseksi.

Näyte

Virusosoitus

Virusosoitusta varten näytteeksi voidaan lähettää sierainlima-, konjunktiva- tai keuhkohuuhtelunestenäyte. Näyte tulisi ottaa ensimmäisten sairauspäivien aikana, jolloin virukset ovat varmimmin todettavissa. 

Ennen näytteenottoa sieraimet puhdistetaan näkyvästä liasta. Sierainlimanäyte otetaan virusnäytteille tarkoitetulla nukkatikulla mahdollisimman syvältä sierainontelon limakalvolta. Molemmista sieraimista on hyvä ottaa näyte. Mikäli nukkatikkuja ei ole saatavilla, voidaan hätätilanteessa käyttää tavallista steriiliä topsytikkua. Tällöin on syytä käyttää 3 tikkua riittävän näytemäärän varmistamiseksi. Tavallisia tikkuja käytettäessä virusosoitustestien herkkyys alenee.


 Hevosen sierainlima näytteenotto.kuva U-M Kokkonen


Näytteet lähetetään laboratorioon virusnäytteille tarkoitetussa kuljetusputkessa (esimerkiksi UTM-RT tai Virocult) tai tyhjässä steriilissä putkessa (esimerkiksi lisäaineeton seerumiputki tai maitoputki). Bakteriologisille näytteille tarkoitettuja kuljetuselatusaineita ei tule käyttää virusnäytteiden lähetykseen.

Serologinen näytteenotto

Jos halutaan todeta edellä mainittujen virusten aiheuttama vasta-ainetason nousu, tulee hevosesta ottaa kaksi seeruminäytettä. Ensimmäinen näyte otetaan sairauden akuutissa vaiheessa ja toinen näyte noin kaksi - kolme viikkoa myöhemmin. 

Näytteet otetaan seerumiverinäyteputkiin ilman hyytymistä ehkäisevää ainetta tai erityisiin geeliputkiin. Näyte on hyvä ottaa vakuumitekniikalla, sillä se parantaa näytteen laatua. Tarvittavaan näytemäärään vaikuttaa se, miten paljon ja millaisia tutkimuksia näytteestä tehdään. 

Pilaantuminen, lämpeneminen, jäätyminen tai muu syy, joka aiheuttaa punasolujen hemolysoitumisen, tekee seerumin tutkimuskelvottomaksi. Siksi näytteet on otettava mahdollisimman aseptisesti ja pakattava huolellisesti. Putket on suljettava nestetiiviisti. Hemolyysin välttämiseksi verinäytteen voi sentrifugoida ja seerumin erottaa ennen näytteen lähetystä laboratorioon. Hevosen verinäytteessä punasolut laskutuvat nopeasti putken pohjalle ja seerumi erottuu ilman sentrifugointiakin. Tällaisen näytteen voi laittaa jääkaappiin vuorokaudeksi ja sen jälkeen kaataa seerumin lähetysputkeen. 

Näyteputket tulee merkitä selvästi ja liittää mukaan lähete, jossa on tarvittavat lisätiedot.

Hevosen hengitystietulehdusten tutkimuspaketti

Ruokaviraston hevosen hengitystietulehdusten tutkimuspaketti sisältää 1–5 hevosen näytteiden tutkimukset (EHV-1, EHV-4, hevosinfluenssa ja/tai EVA). Tutkimukseen kuuluu viruksen osoitus sekä pariseerumien vasta-ainetutkimus. Tutkittavat taudinaiheuttajat valitaan esitietojen perusteella. Samat tutkimukset sisältyvät patologisen tutkimuksen hintaan selvitettäessä hengitystietulehdusta. Vaihtoehtoisesti tutkimukset voidaan tilata erillisinä virusosoitus- tai vasta-ainetutkimuksina.

Lisätietoja keskenvarsomisen näytteenotosta

Tamman luomisen syyn selvittämiseksi on hyvä lähettää koko varsa sikiökalvoineen ruumiinavaukseen, jolloin voidaan täydellinen patologisanatominen tutkimus ja näin varmistaa mahdollisimman moni syy. Ellei koko varsaa voida lähettää, tulee virologisiin tutkimuksiin ottaa paloja istukasta/jälkeisistä, maksasta, keuhkoista ja pernasta. Näistä näytteistä, kuten ruumiinavauksessa otetuista vastaavista näytteistä, tehdään Ruokavirastossa PCR-tutkimus virusabortti- (EHV-1) ja arteriittivirusten varalta. Lisäksi luoneesta tammasta olisi hyvä laittaa seeruminäyte mukaan mikäli mahdollista.

Näytteiden lähetteeseen taustatietokohtaan toivotaan, että lähettäjä täyttää oireiden keston ja laadun lisäksi myös tiedon hevosen rokotushistoriasta. 

Muita mahdollisia taudinaiheuttajia pohdittaessa on tärkeää saada näytteen mukana tiedot oireista, ja hevosen kontakteista tai käynneistä ulkomailla sekä hoitavan eläinlääkärin epäilemästä taudista.

Näytteiden lähettäminen

Lähetä näytteet Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorioon Helsinkiin. 
Lähetysohjeet ja -osoitteet

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2021