BVD

Näytteenotto eri tapauksissa

BVD:n varalta kotimaan eläinkaupassa tehtävät tutkimukset riippuvat pääasiassa ostajan vaatimuksista. Myös elinkeinolla voi olla vaatimuksia BVD tutkimusten suhteen. Myyjä voi tutkituttaa joko karjansa tai yksittäisen myytävän eläimen BVD:n varalta ennen myyntiä. Seurantatutkimusten tuloksia on mahdollista käyttää sen osoittamiseksi, että karjassa ei ole BVD-tartuntaa.

Karjan tutkiminen BVD-vasta-aineiden varalta

Vasta-ainetutkimus voidaan tehdä maitonäytteistä tai verinäytteistä. Maitonäyte voi olla karjan tankkimaitonäyte tai koostua yksittäisten eläinten maitonäytteistä (ei ternimaitonäytteistä). Verinäytteet on suositeltavaa ottaa yli 6 kuukauden ikäisistä naudoista. Laboratorio yhdistää yksittäisistä eläimistä otetut maito- ja verinäytteet pyydettäessä yhdeksi yhdistelmänäytteeksi.

Tutkittavien nautojen määrä määräytyy karjan koon perusteella seuraavasti:

  • Vähintään 5 naudasta, jos karjassa on 5 - 49 lehmää
  • Vähintään 10 naudasta, jos lehmiä on 50 tai enemmän.
  • Jos karjassa on 1 - 5 lehmää, näytteet otetaan kaikista lehmistä ja niin monesta nuoremmasta naudasta, että näytteenotto kattaa yhteensä 5 nautaa.

Yksittäisten eläinten tutkiminen BVD:n varalta

Yksittäisen eläimen BVD-tutkimuksiin tarvitaan seerumiverinäyte, jostaa tutkitaan sekä vasta-aineet että virus.

Tuontialkion vastaanottajaeläimen tutkiminen BVD:n (ja IBR:n) varalta

Tuontialkioihin liittyy BVD-riski ja esimerkiksi in vitro tuotettuihin ja sukupuolimääritettyihin alkioihin myös IBR-riski. Tuontialkion vastaanottaja tutkitaan aikaisintaan 4 viikon kuluttua alkionsiirrosta. Jos siirretyn alkion välityksellä on tullut BVD- tai IBR-tartunta, vastaanottajan seerumiveri- tai maitonäytteessä voidaan todeta BVD- tai IBR-vasta-aineita. Alkionsiirtoon liittyvä tartuntariski ei riipu vastaanottajan tiinehtymisestä. Myös tiinehtymättömät vastaanottajat on suositeltavaa tutkia 4 - 12 viikon kuluttua alkionsiirrosta. Tuontialkion vastaanottajan tutkimisessa on kyse riskinhallinnasta, siksi tutkimus on suositeltavaa tehdä mahdollisimman pian alkionsiirron jälkeen.

Näyte

Maitonäyte tai seerumiverinäyte.

Tutkimus

Virusvasta-aineiden osoitus (maitonäyte, verinäyte) 
Viruksen osoitus (verinäyte)

Lähetys

Näytteiden tulee olla laboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä, perjantaina ei tule ottaa eikä lähettää näytteitä. Nopeimmat lähetystavat ovat Postin Ovelle aamulla -paketti, Matkahuollon pikapaketti tai henkilökohtainen tuonti. Lämpimänä vuoden aikana suositellaan kylmävaraajan käyttöä.

Lähete

Lähetysosoite

Ruokavirasto Helsinki  

Ruokavirasto, virologia, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki