BVD

Näytteenotto eri tapauksissa

BVD:n varalta kotimaan eläinkaupassa tehtävät tutkimukset riippuvat pääasiassa ostajan vaatimuksista. Myös elinkeinolla voi olla vaatimuksia BVD tutkimusten suhteen. Myyjä voi tutkituttaa joko karjansa tai yksittäisen myytävän eläimen BVD:n varalta ennen myyntiä. Seurantatutkimusten tuloksia on mahdollista käyttää sen osoittamiseksi, että karjassa ei ole BVD-tartuntaa.

Karjan tutkiminen BVD-vasta-aineiden varalta

Vasta-ainetutkimus voidaan tehdä maitonäytteistä tai verinäytteistä. Maitonäyte voi olla karjan tankkimaitonäyte tai koostua yksittäisten eläinten maitonäytteistä (ei ternimaitonäytteistä). Verinäytteet on suositeltavaa ottaa yli kuuden kuukauden ikäisistä naudoista. Laboratorio yhdistää yksittäisistä eläimistä otetut maito- ja verinäytteet pyydettäessä yhdeksi yhdistelmänäytteeksi.

Tutkittavien nautojen määrä määräytyy karjan koon perusteella seuraavasti:

  • Vähintään viidestä naudasta, jos karjassa on 5 - 49 lehmää
  • Vähintään 10 naudasta, jos lehmiä on 50 tai enemmän.
  • Jos karjassa on 1 - 5 lehmää, näytteet otetaan kaikista lehmistä ja niin monesta nuoremmasta naudasta, että näytteenotto kattaa yhteensä viisi nautaa.

Yksittäisten eläinten tutkiminen BVD:n varalta

Yksittäisen eläimen BVD-tutkimuksiin tarvitaan seerumiverinäyte, josta tutkitaan sekä vasta-aineet että virus.

Tuontialkion vastaanottajaeläimen tutkiminen BVD:n (ja IBR:n) varalta

Tuontialkioihin liittyy BVD-riski ja esimerkiksi in vitro tuotettuihin ja sukupuolimääritettyihin alkioihin myös IBR-riski. Tuontialkion vastaanottaja tutkitaan aikaisintaan neljän viikon kuluttua alkionsiirrosta. Jos siirretyn alkion välityksellä on tullut BVD- tai IBR-tartunta, vastaanottajan seerumiveri- tai maitonäytteessä voidaan todeta BVD- tai IBR-vasta-aineita. Alkionsiirtoon liittyvä tartuntariski ei riipu vastaanottajan tiinehtymisestä. Myös tiinehtymättömät vastaanottajat on suositeltavaa tutkia 4 - 12 viikon kuluttua alkionsiirrosta. Tuontialkion vastaanottajan tutkimisessa on kyse riskinhallinnasta, siksi tutkimus on suositeltavaa tehdä mahdollisimman pian alkionsiirron jälkeen.

Näyte

Maitonäyte tai seerumiverinäyte.

Tutkimus

Virusvasta-aineiden osoitus (maitonäyte, verinäyte) 
Viruksen osoitus (verinäyte)

Lähetys

Näytteiden tulee olla laboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä, perjantaina ei tule ottaa eikä lähettää näytteitä. Lämpimänä vuoden aikana suositellaan kylmävaraajan käyttöä.

Lähetä näytteet Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorioon Helsinkiin.  
Lähetysohjeet ja -osoitteet

Sivu on viimeksi päivitetty 24.7.2020