EHEC

Pitopaikan näytteenotto todettaessa EHEC-bakteeri teurastamoseurannassa tai epäiltäessä pitopaikan olevan ihmisessä todetun tartunnan alkulähde

1. Pitopaikan näytteenotto todettaessa EHEC-bakteeri teurastamoseurannassa

Jos teurastamonäytteenotossa todetaan toistuvasti EHEC-bakteeri saman pitopaikan nautojen ulostenäytteissä ja edellisestä näytteenotosta on kulunut vähemmän kuin kolme vuotta, näytteenottoa ei tarvitse tehdä.

1.1. Ensimmäinen näytteenotto

Pitopaikasta otetaan pintapuhtausnäytteitä ympäristön saastuneisuusasteen ja nautoihin kohdistuvan tartuntapaineen selvittämiseksi. Ulostenäytteitä ei oteta. Pintapuhtausnäytteitä otetaan erityisesti juomakupeista, ruokintapöydiltä ja -astioista sekä tarvittaessa myös rehuvarastosta ja rehunjakolaitteista. Mikäli pitopaikassa on useita osastoja, otetaan näytteitä mahdollisuuksien mukaan pitopaikan kaikista osastoista.

Pintapuhtausnäytteiden ottamiseen soveltuvat steriloidut, puskuroidulla peptonivedellä tai fysiologisella NaCl-liuoksella kostutetut noin 5 x 5 senttimetrin kokoiset vaahtomuovikuutiot tai sideharsotaitokset. Pintapuhtausnäytteet pakataan muovipusseihin, joihin merkitään vedenkestävällä merkintäkynällä näytteen juokseva numero. Lähetteeseen kirjataan juoksevan numeron lisäksi tieto näytteenottopaikasta. Näytteitä ei saa yhdistää.

Näytepussit pakataan muovipussiin ja jäähdytetään mahdollisimman nopeasti 4 ± 2 °C lämpötilaan. Näytteitä ei saa pakastaa.

Ensimmäisen näytteenoton näytteet tutkitaan Kuopiossa Ruokaviraston eläintautibakteriologian tutkimusyksikössä.

Taulukko 1. Tutkittavien pintapuhtausnäytteiden lukumäärä

Nautojen lukumäärä pitopaikassa        Tutkittavien näytteiden lukumäärä
1-199                                                        10-14
200-499                                                    19
500-999                                                    29
1000 tai enemmän                                 39

1.2. Toinen näytteenotto

Jos yhdestä tai useammasta pitopaikassa otetusta tuotantoympäristönäytteestä todetaan EHEC-bakteeri, kunnaneläinlääkärin on suoritettava pitopaikassa toinen näytteenotto. Toinen näytteen-otto tehdään 2 - 3 kuukauden sisällä ensimmäisestä näytteenotosta. Näytteet otetaan taulukon 1. mukaisesti.

2. Pitopaikan näytteenotto epäiltäessä pitopaikan olevan ihmisessä todetun EHEC-tartunnan alkulähde

Pitopaikasta otetaan sekä eläinten ulostenäytteet että pintapuhtausnäytteet, taulukoiden 2. ja 3. mukaisesti. Uloste- ja pintapuhtausnäytteiden yhteisnäytemäärä ei saa olla yli 50, ellei Ruokaviraston kanssa toisin sovita.

2.1. Ensimmäinen näytteenotto

Näytteenotto painotetaan karjan nuorimpiin eläimiin. Eläimet tutkitaan pääsääntöisesti 10 eläimen yhteisnäyttein. Poikkeuksellisesti voidaan yhteisnäytteeseen yhdistää alle 10 eläimen näytteet, jos eläinten jakaminen tarkoituksenmukaisiin näytteenottoryhmiin tätä edellyttää. Mikäli pitopaikassa on useita osastoja, otetaan näytteitä mahdollisuuksien mukaan pitopaikan kaikista osastoista.

Yhteisnäytteet voidaan koota yksilökohtaisista peräsuolinäytteistä tai karsinan pohjalta otetuista näytteistä. Yhteen yhteisnäytteeseen voidaan yhdistää korkeintaan kymmenen naudan osanäytteet. Peräsuolen loppupäästä näytteet otetaan kertakäyttöisellä tutkimuskäsineellä. Tarvittaessa voidaan näytteenoton helpottamiseksi käyttää liukasteena parafiiniöljyä. Yhden osanäytteen on sisällettävä vähintään 10 grammaa  ulostetta. Karsinan pohjalta kerätään eläinten lukumäärää vastaava määrä vähintään 10 gramman suuruisia osanäytteitä.

Osanäytteet voidaan kerätä esimerkiksi viiden litran pakastepusseihin tai rektalisointihanskoihin. Pussiin tai hanskaan lisätään lopuksi hieman kädenlämpöistä puhdasta vettä ja näyte sekoitetaan pussia tai hanskaa puristelemalla tasaiseksi massaksi. Vaihtoehtoisesti voidaan osanäytteet kerätä puhtaaseen muovisankoon ja sekoittaa siinä. Sekoitetusta ulostemassasta otetaan näytteeksi noin 50 grammaa, joka pakataan esimerkiksi puhtaaseen, tukevaan pakasterasiaan, ulostenäytepurkkiin tai sulkuliitokselliseen pakastepussiin. Rektalisointihanskasta voidaan katkaista saksilla yksi sormi ja valuttaa näyte sitä kautta purkkiin. Näytepurkkeihin tai pusseihin merkitään vedenkestävällä merkintäkynällä näytteen juokseva numero. Lähetteeseen kirjataan juoksevan numeron lisäksi tieto eläinryhmästä tai osastosta, josta näytteet on otettu.

Näytepurkit tai -pussit pakataan isompiin muovipusseihin ja jäähdytetään mahdollisimman nopeasti 4 ± 2 °C lämpötilaan. Näytteitä ei saa pakastaa.

Näytteet tutkitaan Kuopiossa Ruokaviraston eläintautibakteriologian tutkimusyksikössä.
Taulukko 2. Tutkittavien ulostenäytteiden lukumäärä

Nautojen lukumäärä pitopaikassa                 Tutkittavien nautojen lukumäärä
1-20                                                                     Yhtä suuri kuin nautojen lukumäärä
21-29                                                                   20
30-39                                                                   25
40-49                                                                   30
50-59                                                                   35
60-89                                                                   40
90-199                                                                 50
200-499                                                               55
500 tai enemmän                                              60

Taulukko 3. Tutkittavien pintapuhtausnäytteiden lukumäärä

Nautojen lukumäärä pitopaikassa        Tutkittavien näytteiden lukumäärä
1-199                                                          10–14
200–499                                                    19
500–999                                                    29
1000 tai enemmän                                  39

2.2. Toinen näytteenotto

Jos yhdestä tai useammasta pitopaikassa otetusta näytteestä todetaan EHEC-bakteeri, kunnaneläinlääkärin on suoritettava pitopaikassa toinen näytteenotto. Toinen näytteenotto tehdään 2 - 3 kuukauden sisällä ensimmäisestä näytteenotosta. Näytteet otetaan taulukoiden 2. ja 3. mukaisesti. Näytteet tutkitaan Kuopiossa Ruokaviraston eläintautibakteriologian tutkimusyksikössä.

3. Poikkeukset näytteenottoon

Jos EHEC-bakteeri todetaan raakamaitoasetuksen mukaisissa uloste- tai raakamaitonäytteissä, ei valtio maksa siitä seuraavaa näytteenottoa eikä tutkimuksia.

4. EHEC-tutkimuksia tekevät laboratoriot

4.1. Ensimmäisen näytteenoton näytteet sekä humaanitapauksiin liittyvän uusintanäytteenoton näytteet

Näytteet tutkitaan Kuopiossa Ruokaviraston eläintautibakteriologian tutkimusyksikössä. Näytteiden lähettämisestä tulee sopia etukäteen Kuopion toimipaikan kanssa, oikean tutkijan tavoittaa varmimmin yksikön toimistoon soittamalla. Lähetteenä käytetään EHEC-positiivisten tilojen seurantanäytteet -tutkimuslähetettä (pdf)

Ruokavirasto, eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö, Kuopio

Sirpa Heinikainen puhelin 044 720 1780, sähköposti sirpa.heinikainen@ruokavirasto.fi
Tarja Pohjanvirta puhelin 044 720 1493, sähköposti tarja.pohjanvirta@ruokavirasto.fi

Näytteiden lähettämisestä sopiminen

Toimisto ma - pe 8.00 - 16.15, puhelin 029 520 4132

Lähetysohjeet ja -osoitteet

4.2. Toisen näytteenoton näytteet, kun kyseessä on teurastamoseurannan kautta löytynyt EHEC-positiivinen pitopaikka

Toisen näytteenoton näytteet tutkitaan Ruokaviraston ulkopuolisissa laboratorioissa, alla lueteltu ne laboratoriot, jotka ohjeen käyttöönoton ajankohtana tekevät EHEC-tutkimuksia tuotantoympäristönäytteistä. Näytteiden lähettämisestä tulee sopia etukäteen laboratorion kanssa. Lähetteenä käytetään EHEC-positiivisten tilojen seurantanäytteet -tutkimuslähetettä (pdf).

Ruokaviraston ulkopuolisten laboratorioiden luettelo löytyy Ruokaviraston internetsivuilta, luettelossa on mainittu ne tutkimukset, joita laboratorio tekee.

Muutkin laboratoriot kuin listassa luetellut voivat ottaa EHEC-näytteitä vastaan ja toimittaa niitä eteenpäin tutkittavaksi toiseen laboratorioon. Asiasta tulee kuitenkin aina sopia etukäteen laboratorion kanssa, sillä näytteiden tutkiminen on pääsääntöisesti aloitettava 48 tunnin kuluessa näytteenotosta.

KVVY Tutkimus Oy, Tampere

PL 265
33101 Tampere
puhelin 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Joensuun laboratorio
Jokikatu 8
80220 Joensuu
puhelin 050 300 6038
laboratorio.joensuu@ymparistotutkimus.fi

SeiLab Oy

Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Vaasantie 1 C
60100 Seinäjoki
puhelin 06 425 5701
seilab@seinajoki.fi

ScanLab Oy

Tutkijantie 4 F
90590 Oulu
puhelin 044 703 6755
scanlab@scanlab.fi

MetropoliLab Oy

Viikinkaari 4, Cultivator II
00790 Helsinki
puhelin 010 391 350
metropolilab@metropolilab.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 22.7.2020