Luominen ja hedelmällisyysongelmat

Sikojen luomistutkimuspaketti (maksullinen)

Näytteet

Tutkimuspaketin hintaan sisältyy 1 - 3 saman emakon sikiön sekä niiden sikiökalvojen tutkimus. Huolimatta sikiökalvojen mahdollisesta likaisuudesta niiden lähettäminen on tärkeää, sillä osassa tapauksista ainoat havaittavat tulehdusmuutokset todetaan sikiökalvoissa.

Näytteiden tulisi olla mahdollisimman tuoreita, kuitenkin esim. viikonlopun yli viileässä säilytetyt näytteet kelpaavat tutkimuksiin.

Tutkimukset

Patologinen tutkimus ja bakteriologinen tutkimus sekä virologinen tutkimus tärkeimpien meillä esiintyvien virusinfektioiden varalta.

Lähetys

Näytteiden olisi hyvä olla laboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä, perjantaina ei tule ottaa eikä lähettää näytteitä. Nopeimmat lähetystavat ovat Matkahuollon pikapaketti tai henkilökohtainen tuonti.

Lähetysosoitteet

Ruokavirasto Helsinki  

Ruokavirasto, patologiset tutkimukset, Mustialankatu 3,00790 Helsinki

Ruokavirasto Seinäjoki 

  • tuonti: Ruokavirasto Seinäjoki, Keskuskatu 23 
  • linja-autorahti: Ruokavirasto Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Ruokavirasto Kuopio 

  • tuonti: Ruokavirasto Kuopio, Neulaniementie 4 
  • linja-autorahti: Ruokavirasto Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Verinäytetutkimukset parvovirusvasta-aineiden varalta (maksullinen)

Tutkimalla emakoiden verinäytteistä parvovirusvasta-aineita ja vasta-aineiden tasoa voidaan selvittää parvovirusinfektion mahdollista yhteyttä tilalla todettuihin hedelmällisyysongelmiin sekä rokotusten avulla saadun suojan kattavuutta ja luonnollisen infektion esiintymistä tilalla.

Näytteet

Seerumiverinäytteet emakoista. Pariseeruminäytteenottoa suositellaan taudinpurkausten selvityksen yhteydessä, jolloin verinäytteet otetaan samoista yksilöistä kaksi kertaa 3 - 4 viikon välein. Verinäytetutkimushintaan sisältyy pariseeruminäytteiden tutkimus.

Eläinlääkäri arvioi tutkittavaksi lähetettävien näytteiden lukumäärän riippuen siitä, minkä tyyppisestä selvityksestä on kyse. Jos kyseessä on luomisiin liittyvä ongelma, on yleensä suositeltavaa ottaa verinäytteitä sekä luoneista emakoista että muutamista sellaisista emakoista, joilla ongelmia ei ole ollut. Selvitystilanteissa voi olla tarkoituksenmukaista ottaa verinäytteitä eri ikäisistä emakoista.

Näytteiden pilaantuminen tai jäätyminen tekee ne tutkimukseen kelpaamattomiksi, joten ne on otettava mahdollisimman aseptisesti ja pakattava huolellisesti (käärittävä aaltopahvin lisäksi esim. sanomalehtipaperiin) sekä säilytettävä ennen lähetystä jääkaapissa tai muussa viileässä paikassa.

Lähetysosoite

Ruokavirasto Helsinki  

Ruokavirasto, virologia, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Seurantatutkimukset lakisääteisesti vastustettavien sikatautien varalta (maksuton)

Tutkimukset

Eläintautivirologian ja eläintautibakteriologian laboratorioissa tehdään vuosittain seurantatutkimuksia sellaisten lakisääteisesti vastustettavien sikatautien varalta, joihin voisi liittyä emakoiden hedelmällisyysongelmia kuten luomisia. Tällaisia sikatauteja ovat sikarutto, Aujeszkyn tauti, PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome) ja luomistauti (Brucella suis).

Näytteet

Seerumiverinäytteet. Pääosa seurantanäytteistä otetaan teurastamoilla sikojen teurastuksen yhteydessä. Seurantatutkimuksiin voidaan sisällyttää myös tilalla esiintyneen hedelmällisyysongelman takia tutkittavaksi lähetettyjä verinäytteitä.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.8.2019