Porsasyskä

Yleistä

Uusi porsasyskätartunta

Uudella porsasyskätartunnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa aikaisemmin porsasyskätartunnasta vapaaksi osoitetulla tilalla todetaan porsasyskää. Tilalla uutena tartuntana esiintyvä porsasyskä aiheuttaa alkuvaiheessa yskäoireita kaikenikäisissä sioissa.

Krooninen porsasyskätartunta

Kroonisesta porsasyskätartunnasta on kyse silloin, kun tilan sioissa on pidempään esiintynyt porsasyskätartuntaa. Kroonisen tartunnan yhteydessä selviä kliinisiä yskäoireita esiintyy tyypillisesti erityisesti lihasikavaiheessa. Porsasyskätartunnalle on tyypillistä, että sairastuneiden sikojen yskäoireet kestävät viikkoja, minkä lisäksi siat saattavat saada jälkitauteina muita keuhkotulehduksia porsasyskän lisäksi.

Vasta-ainetutkimukset porsasyskätartunnan toteamisessa

Porsasyskätartunta voidaan todeta verinäytteistä tehtävien porsasyskävasta-ainetutkimusten avulla.

Verinäytteet

Näytteenoton kohde: siat, joilla on esiintynyt selviä yskäoireita. 

Näytteenoton kohdistaminen yskiviin sikoihin on erityisen tärkeää: 

  • epäiltäessä uutta tartuntaa tilalla 
  • kyseessä on iso sikala, jossa yskäoireita on todettu vasta joissain osastoissa

Näytteenottovälineet: seerumiverinäyteputkia ja näytteenottoneuloja.

Näytemäärä: porsasyskäepäilyn yhteydessä suositellaan, että verinäytteitä lähetetään tutkittavaksi vähintään 15–30 kappaletta.

Sikava-terveysluokitusrekisterin kansallisella tasolla ja erityistasolla edellytetään vapautta porsasyskätartunnasta. Epäiltäessä mahdollista porsasyskätartuntaa tilan koko ja tilan merkitys mahdollisena tartunnanlevittäjänä voivat lisäksi vaikuttaa tutkittavaksi lähetettävien näytteiden lukumäärään.

Näytteenottoajankohta/-ajankohdat

Porsasyskätartunta voidaan yleensä todeta vasta-ainetutkimusten avulla viimeistään siinä vaiheessa, kun yskäoireiden alkamisesta tilalla on kulunut vähintään 3–4 viikkoa. Näytteenotto tulee kohdistaa niihin sikoihin, joilla porsasyskätartuntaepäilyyn liittyvät yskäoireet ovat alkaneet ensimmäiseksi.

Usein ensimmäinen näytteenotto halutaan tehdä jo taudinpurkauksen alkuvaiheessa. Porsasyskätartunnan yhteydessä itämisaika tartunnan saamisesta yskäoireiden alkamiseen on yleensä lyhimmillään noin 2–3 viikkoa. Jos näytteenotto kohdistetaan yskiviin sikoihin, on mahdollista, että porsasyskävasta-aineita voidaan todeta jo osalla sellaisista sioista, joiden yskäoireet ovat kestäneet noin viikon. Porsasyskätartunnan mahdollisuutta ei voida kuitenkaan sulkea pois, jos porsasyskävasta-aineita ei todeta näissä nopeasti oireiden alkamisen jälkeen otetuissa verinäytteissä. Käytännössä porsasyskätartunnan mahdollisuuden poissulkeminen edellyttää tässä tapauksessa vielä toista näytteenottoa siinä vaiheessa, kun oireiden alkamisesta on kulunut vähintään 3–4 viikkoa.

Jos tilalla on krooninen porsasyskätartunta ja tartunta pääsee tilalla vapaasti leviämään eläinten mukana osastosta toiseen, näytteenoton ajankohta ja kohdentaminen ei ole niin tärkeää. Tällöin verinäytteenotto porsasyskävasta-ainetutkimuksia varten voidaan tehdä esimerkiksi teurastuksen yhteydessä tilalta teurastettavaksi lähetetyistä sioista.

Lähetys

Näytteiden tulee olla laboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä, perjantaina ei tule ottaa eikä lähettää näytteitä. Verinäytteiden pilaantuminen tai jäätyminen tekee ne tutkimukseen kelpaamattomiksi, joten ne on otettava mahdollisimman aseptisesti ja pakattava huolellisesti (käärittävä aaltopahvin lisäksi esim. sanomalehtipaperiin) sekä säilytettävä ennen lähetystä jääkaapissa tai muussa viileässä paikassa.

Lähetteeseen kirjataan taudinkulku tilalla ja eläimillä todetut kliiniset oireet.

Jos kyseessä ovat näytteet, joiden maksajaksi on sovittu joku muu kuin tilan omistaja, lähetteeseen merkitään maksaja sekä maksajatahon yhteyshenkilö, jonka kanssa laskutuksesta on erikseen sovittu. Lähetteeseen merkitään myös se, kenelle/keille tutkimustulos lähetetään tiedoksi.

Lähetä näytteet pikalähetyksenä Ruokaviraston eläintautibakteriologian laboratorioon Helsinkiin. Lähetysohjeet ja -osoitteet

Keuhkonäytteet muita yskäoireiden aiheuttajia selvitettäessä

Porsasyskätartuntaa epäiltäessä saattaa olla tarve jo alkuvaiheessa selvittää muiden tartuntojen osuutta tilan sioissa todettuihin yskäoireisiin. Muita keuhkotulehduksen aiheuttajia voidaan selvittää tutkimalla tilalta patologis-anatomiseen tutkimukseen Ruokavirastoon lähetettyjä kuolleita sikoja tai keuhkonäytteitä.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.7.2020