Päällyspakkaus ja merkinnät

Käytä keltamustaraidallista pakkauslaatikkoa tai merkitse laatikko keltamustaraidallisella teipillä. Pakettiin kirjoitetaan lisäksi teksti "Eläinperäinen näyte - vapautettu".

Tarvittaessa, virkaeläinlääkärin/läänineläinlääkärin ohjeiden mukaan, käytetään VAK-merkintää "Biologinen aine, kategoria B", UN 3373.

Pakkaaminen tehdään aina samalla tavalla.

Tapauksissa, joissa Ruokavirasto maksaa kiireellisen alle 2 kg:n painoisen eläintautitutkimuksiin lähetettävän näytelähetyksen postimaksun, voit tulostaa värillisen keltamustan pikavastauslähetysmerkinnän pakettiin.

pp1.jpg

pp2.jpg

pp3.jpg

pp4.jpg