Kylvösiemen ja siemenperuna

Siemenlaboratorio varmistaa markkinoitavien maatalouskasvien kylvösiementen sekä siemenperunan vaatimustenmukaisuuden ja kasvinterveyden. Laboratoriotarkastus on osa sertifiointiprosessia. Laboratoriossa tarkastetaan, täyttääkö sertifiointia varten toimitettu näyte siemenlainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Laboratorio tutkii tilauksesta myös viljelijöiden kylvösiementen laatua.

Laboratoriolla on kansainvälinen International Seed Testing Association (ISTA) -akkreditointi. Akkreditoinnin pätevyysalue kattaa siemenen näytteenoton ja tutkimukset. Perunatutkimukset ovat Finas-akkreditoituja.   Voimassa oleva akkreditointi ja testausmenetelmät on kuvattu pätevyysalueessa FINAS:in verkkosivuilla. Siemenlaboratoriossa hoidetaan lisäksi toimialueen kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä.

Siemenlaboratorio järjestää koulutustilaisuuksia siemenanalyyseistä. Aiheet ja koulutuksen sisältö räätälöidään asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Koulutuksesta laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukaan.