Siementen laatutilastot

Tarkastuskautta 2019 - 2020 koskevat sekä ajantasaiset itävyystulokset ja itävyysvaatimusten täyttävien osuudet sekä aikaisempien tarkastuskausien tulokset havainnollisin kuvin ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa tiedossa.

Ruokaviraston avoin tieto siementen laadusta

Sertifiointia varten tarkastettujen näytteiden itävyydet hyviä, tilaustutkimusnäytteiden itävyydet laskevat

9.1.2020

Kasvukausi 2019 näyttää edelleen tuottaneen hyvin itävää kylvösiementä tammikuun alun tilanteen mukaan. Sertifiointia varten tarkastettavaksi toimitettujen siemenerien keskimääräiset itävyydet ovat peitatulla kauralla 95,9 prosenttia (95,1 prosenttia) ja ohralla 95,8 prosenttia (91,8 prosenttia) sekä kevätvehnällä 94,6 prosenttia (91,9 prosenttia) (suluissa peittaamattomat näytteet). Herneen keskimääräinen itävyys on 88,8 prosenttia ja härkäpavun 86,9 prosenttia. Heinistä timotein itävyys on 91,8 prosenttia ja nurminadan 92 prosenttia. Sertifiointia varten tarkastettujen kevätviljojen, herneen, härkäpavun ja nurminadan keskimääräiset itävyydet ovat samalla erinomaisella tai jopa hieman paremmalla tasolla kuin edellisellä tarkastuskaudella.

Tilaustutkimuksista peittaamattoman kauran keskimääräinen itävyys on 86 ja ohran 88,5 prosenttia. Peittaamattoman kevätvehnän keskimääräinen itävyys on 77,7 prosenttia. Tilaustutkimusnäytteiden keskimääräiset itävyydet kevätviljoilla ja timoteillä ovat laskeneet edelliseen tarkastuskauteen verrattuna. Laskua itävyydessä on tapahtunut koko syksyn ajan erityisesti peittaamattomilla kevätviljoilla. Omaa siementä käyttäville voi antaa vahvan suosituksen tarkastaa siemenen laatu.

Kuluvalla tarkastuskaudella 2019 - 2020 on Ruokaviraston siemenlaboratoriossa tammikuun alkuun mennessä analysoitu itävyysnäytteitä reilu 3 000 kappaletta sisältäen sekä sertifiointia varten tarkastettaviksi toimitettuja näytteitä että tilaustutkimusnäytteitä. Tilaustutkimusnäytteitä ovat viljelijänäytteet ja pakkaamoiden raakaeränäytteet.

Siemenlaboratoriossa todettiin hienoista itämislepoa syksyn ensimmäisissä viljanäytteissä, joten itämislepoa purkava gibberelliinikäsittely idätyspapereissa otettiin käyttöön.

 

Katso Siementen laatu -portaalin esittelyvideo YouTube-tililtämme.

Sertifioitu siemen on tarkastettua

Markkinoilla oleva sertifioitu siemen on varma valinta. Jokaisesta siemenerästä on varmistettu kenttäkokeissa, viljelystarkastuksessa ja laboratorioanalyysein virallisesti otetuista näytteistä, että erä on ilmoitettua lajiketta, siinä ei esiinny hukkakauraa ja siemenen laatu on kunnossa. Sertifioidun siemenen jokaisessa pakkauksessa on vakuustodistus. Laadukas siemen on puhdasta vieraista lajeista ja hyvin itävää. Itävyystulos kertoo itämispotentiaalin hyvissä oloissa. Siemenessä ei ole raja-arvot ylittäviä määriä siemenlevintäisiä kasvitauteja tai siemenerä peitataan niihin tehoavalla peittausaineella.

Oman tilan siemeneksi aiotun sadon käyttökelpoisuus kannattaa selvittää aina. Analyysipalveluissa viljelijöille kerrotaan, kuinka itävyyden ja 1000 siemenen painon voi selvittää omatoimisesti tilatasolla. Siemenlaboratorio tutkii myös viljelijänäytteitä.

Laboratoriotutkimukset ovat maksullisia.

Siementen itävyystulokset tarkastuskausittain