Siementen laatutilastot

Tarkastuskautta 2019 - 2020 koskevat sekä ajantasaiset itävyystulokset ja itävyysvaatimusten täyttävien osuudet sekä aikaisempien tarkastuskausien tulokset havainnollisin kuvin ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa tiedossa.

Ruokaviraston avoin tieto siementen laadusta

Sertifiointia varten tarkastettujen näytteiden itävyydet hyviä, tilaustutkimusnäytteiden itävyydet alhaisempia

23.3.2020

Kasvukausi 2019 tuotti hyvin itävää kylvösiementä. Sertifiointia varten tarkastettavaksi toimitettujen siemenerien keskimääräiset itävyydet maaliskuun puolenvälin jälkeen ovat peitatulla kauralla 95,4 prosenttia (95,1 prosenttia) ja ohralla 95,4 prosenttia (92,2 prosenttia) sekä kevätvehnällä 92,6 prosenttia (89,5 prosenttia) (suluissa peittaamattomat näytteet). Herneen keskimääräinen itävyys on 87,9 prosenttia ja härkäpavun 86 prosenttia. Heinistä timotein itävyys on 91,9 prosenttia ja nurminadan 91,7 prosenttia. Sertifiointia varten tarkastettujen näytteiden keskimääräiset itävyydet ovat suunnilleen samalla tasolla kuin edellisellä tarkastuskaudella. Ainoastaan kevätvehnällä ja peittaamattomalla ohralla on ollut hiukan laskua.

Tilaustutkimuksista peittaamattoman kauran keskimääräinen itävyys on 85,6 ja ohran 89,1 prosenttia. Peittaamattoman kevätvehnän keskimääräinen itävyys on 80,1 prosenttia. Tilaustutkimusnäytteiden keskimääräiset itävyydet kaikilla lajeilla, lukuun ottamatta hernettä ja härkäpapua, ovat laskeneet edelliseen tarkastuskauteen verrattuna. Omaa siementä käyttäville voi antaa vahvan suosituksen tarkastaa siemenen laatu.

Kuluvalla tarkastuskaudella 2019 - 2020 on Ruokaviraston siemenlaboratoriossa maaliskuun puoleenväliin mennessä analysoitu itävyysnäytteitä noin 4 500 kappaletta sisältäen sekä sertifiointia varten tarkastettaviksi toimitettuja näytteitä että tilaustutkimusnäytteitä. Tilaustutkimusnäytteitä ovat viljelijänäytteet ja pakkaamoiden raakaeränäytteet.

Siemenlaboratoriossa todettiin hienoista itämislepoa syksyn ensimmäisissä viljanäytteissä, joten itämislepoa purkava gibberelliinikäsittely idätyspapereissa otettiin käyttöön. Nyt käsittely on jo lopetettu.

 

Katso Siementen laatu -portaalin esittelyvideo YouTube-tililtämme.

Sertifioitu siemen on tarkastettua

Markkinoilla oleva sertifioitu siemen on varma valinta. Jokaisesta siemenerästä on varmistettu kenttäkokeissa, viljelystarkastuksessa ja laboratorioanalyysein virallisesti otetuista näytteistä, että erä on ilmoitettua lajiketta, siinä ei esiinny hukkakauraa ja siemenen laatu on kunnossa. Sertifioidun siemenen jokaisessa pakkauksessa on vakuustodistus. Laadukas siemen on puhdasta vieraista lajeista ja hyvin itävää. Itävyystulos kertoo itämispotentiaalin hyvissä oloissa. Siemenessä ei ole raja-arvot ylittäviä määriä siemenlevintäisiä kasvitauteja tai siemenerä peitataan niihin tehoavalla peittausaineella.

Oman tilan siemeneksi aiotun sadon käyttökelpoisuus kannattaa selvittää aina. Analyysipalveluissa viljelijöille kerrotaan, kuinka itävyyden ja 1000 siemenen painon voi selvittää omatoimisesti tilatasolla. Siemenlaboratorio tutkii myös viljelijänäytteitä. Laboratoriotutkimukset ovat maksullisia, hinnasto (pdf). 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.5.2020