Siementen laatutilastot

Ajantasaiset itävyystulokset ja itävyysvaatimusten täyttävien osuudet sekä aikaisempien tarkastuskausien tulokset havainnollisin kuvin ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa tiedossa.

Ruokaviraston avoin tieto siementen laadusta

Kaura tuotti tasaisinta kylvösiemenen itämislaatua kasvukaudella 2019

20.7.2020

Siemenlaboratoriossa tutkittiin sertifiointia varten tarkastettavia näytteitä ja tilaustutkimusnäytteitä liki 5 900 kappaletta tarkastuskaudella 2019 - 2020. Näistä  sertifiointinäytteitä oli noin 80 % ja tilaustutkimusnäytteitä loput. Näytemäärissä oli hiukan kasvua edelliseen kauteen verrattuna.

Itävyystulokset osoittavat, että kesä 2019 tuotti hyvin itävää satoa. Sertifiointia varten tarkastettujen peitattujen kevätviljojen keskimääräiset itävyydet olivat 93 % tai yli sekä peittaamattomilla näytteillä vähintään 90 %. Peitatun ohran ja kauran keskimääräinen itävyys oli 95 %  ja kevätvehnän 93 %. Kaikilla peitatuilla kevätviljoilla keskimääräiset itävyydet  olivat samaa hyvää tasoa kuten edelliselläkin satokaudella. Ohralla ja kevätvehnällä peittaamattomien näytteiden keskimääräiset itävyydet olivat pari prosenttiyksikköä alhaisempia edelliseen kauteen verrattuna. Peittaamattoman kauran keskimääräinen itävyys oli 95 %. Kauran hyvää laatua osoitti myös se, että itävyyden vaihteluväli oli pienin verrattuna kahdeksaan viimeiseen tarkastuskauteen.

Hernenäytteiden, jotka on tarkastettu sertifiointia varten, keskimääräinen itävyys oli 87 % ja härkäpavun 86 %. Kummankin lajin keskimääräinen itävyys oli edellistä kautta parempi. Herne ja härkäpapunäytteitä tarkastettiin ennätysmäärä menneellä kaudella. Heinistä timotein keskimääräinen itävyys oli 92 % ja nurminadan 91 %. Rypsin keskimääräinen itävyys oli 90 % ja rapsin 94 %.

Siemenlain mukaan sertifiointiin edellytettävä normaalisti itäneiden osuus viljoilla on oltava vähintään 85 % sekä heinillä, öljykasveilla ja palkokasveilla vähintään 80%. Itävyysvaatimusten täyttävien näytteiden osuus kevätviljoista ohralla ja kevätvehnällä olivat hiukan alhaisempia ja kauralla samaa tasoa edelliseen kauteen verrattuna. Kauralla itävyysvaatimusten täyttävien näytteiden osuus oli useassa maakunnassa 100 %. Herneellä, härkäpavulla ja heinillä itävyysvaatimusten täyttävien osuus oli sama tai hiukan parempi edelliseen kauteen verrattuna.

Tilaustutkimusnäytteiden, joita ovat pakkaamoiden raakaerä- ja viljelijöiden TOS-siemennäytteet, keskimääräiset itävyydet kevätviljoilla olivat alhaisemmat kuin edellisellä kaudella. Kauralla ja ohralla lukemat olivat noin 4 prosenttiyksikköä alhaisemmat ja kevätvehnällä vielä enemmän edelliseen kauteen verrattuna.

Itämislepoa havaittiin tarkastuskaudella jonkin verran, joten itämislevon murtamiseen käytettävää gibberelliinihappoa käytettiin viljoilla syksyn ja talven aikana.

 

Katso Siementen laatu -portaalin esittelyvideo YouTube-tililtämme.

Sertifioitu siemen on tarkastettua

Markkinoilla oleva sertifioitu siemen on varma valinta. Jokaisesta siemenerästä on varmistettu kenttäkokeissa, viljelystarkastuksessa ja laboratorioanalyysein virallisesti otetuista näytteistä, että erä on ilmoitettua lajiketta, siinä ei esiinny hukkakauraa ja siemenen laatu on kunnossa. Sertifioidun siemenen jokaisessa pakkauksessa on vakuustodistus. Laadukas siemen on puhdasta vieraista lajeista ja hyvin itävää. Itävyystulos kertoo itämispotentiaalin hyvissä oloissa. Siemenessä ei ole raja-arvot ylittäviä määriä siemenlevintäisiä kasvitauteja tai siemenerä peitataan niihin tehoavalla peittausaineella.

Oman tilan siemeneksi aiotun sadon käyttökelpoisuus kannattaa selvittää aina. Analyysipalveluissa viljelijöille kerrotaan, kuinka itävyyden ja 1000 siemenen painon voi selvittää omatoimisesti tilatasolla. Siemenlaboratorio tutkii myös viljelijänäytteitä. Laboratoriotutkimukset ovat maksullisia, hinnasto (xlsx). 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.10.2020