Siementen laatutilastot

Tarkastuskautta 2019 - 2020 koskevat sekä ajantasaiset itävyystulokset ja itävyysvaatimusten täyttävien osuudet sekä aikaisempien tarkastuskausien tulokset havainnollisin kuvin ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa tiedossa kohdassa Siementen laatu.

Kasvukausi 2019 näyttäisi tuottaneen hyvin itävää siementä

15.11.2019

Kasvukausi 2019 näyttää tuottaneen hyvin itävää kylvösiementä marraskuun puolen välin tilanteen mukaan. Sertifiointia varten tarkastettavaksi toimitettujen siemenerien keskimääräiset itävyydet ovat peitatulla kauralla 95,9 prosenttia ja peittaamattomalla 95,4 prosenttia, peitatulla ohralla 95,7 prosenttia ja peittaamattomalla 93,9 prosenttia sekä peitatulla kevätvehnällä 94,6 prosenttia ja peittaamattomalla 91,9 prosenttia. Herneen keskimääräinen itävyys on 91,6 prosenttia ja härkäpavun 86,1 prosenttia. Heinistä timotein itävyys on 91,1 prosenttia ja nurminadan 92,4 prosenttia.

Kuluvalla tarkastuskaudella 2019 - 2020 on Ruokaviraston siemenlaboratorioon tullut näytteitä noin 2 000 kappaletta sisältäen sekä sertifiointia varten tarkastettaviksi toimitettuja näytteitä että tilaustutkimusnäytteitä. Tilaustutkimusnäytteitä ovat viljelijänäytteet ja pakkaamoiden raakaeränäytteet.

Tilaustutkimuksista peittaamattoman kauran keskimääräinen itävyys on 87,4 ja ohran 89,3 prosenttia. Peittaamattoman kevätvehnän keskimääräinen itävyys on 80,1 prosenttia.

Tilaustutkimusnäytteiden keskimääräiset itävyydet kevätviljoilla ja timoteillä ovat laskeneet edelliseen tarkastuskauteen verrattuna. Sertifiointia varten tarkastettujen kevätviljojen, herneen ja nurminadan keskimääräiset itävyydet ovat samalla erinomaisella tai jopa hieman paremmalla tasolla kuin edellisellä tarkastuskaudella.

Siemenlaboratoriossa todettiin hienoista itämislepoa syksyn ensimmäisissä viljanäytteissä, joten itämislepoa purkava gibberelliinikäsittely idätyspapereissa otettiin käyttöön.

 

Katso Siementen laatu -portaalin esittelyvideo YouTube-tililtämme.

Sertifioitu siemen on tarkastettua

Markkinoilla oleva sertifioitu siemen on varma valinta. Jokaisesta siemenerästä on varmistettu kenttäkokeissa, viljelystarkastuksessa ja laboratorioanalyysein virallisesti otetuista näytteistä, että erä on ilmoitettua lajiketta, siinä ei esiinny hukkakauraa ja siemenen laatu on kunnossa. Sertifioidun siemenen jokaisessa pakkauksessa on vakuustodistus. Laadukas siemen on puhdasta vieraista lajeista ja hyvin itävää. Itävyystulos kertoo itämispotentiaalin hyvissä oloissa. Siemenessä ei ole raja-arvot ylittäviä määriä siemenlevintäisiä kasvitauteja tai siemenerä peitataan niihin tehoavalla peittausaineella.

Oman tilan siemeneksi aiotun sadon käyttökelpoisuus kannattaa selvittää aina. Analyysipalveluissa viljelijöille kerrotaan, kuinka itävyyden ja 1000 siemenen painon voi selvittää tilatasolla. Siemenlaboratorio tutkii myös viljelijänäytteitä.

Laboratoriotutkimukset ovat maksullisia (hinnasto).

Siementen itävyystulokset tarkastuskausittain