Analyysitietojen siirtopalvelun sertifikaatit uusitaan jatkossa ilman uutta hakemusta

Hyväksytyt laboratoriot, jotka tarjoavat analyysipalveluita (vedet ja elintarvikkeet) ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköille, voivat toimittaa näytetietoja sähköisesti valvontayksiköiden käyttämään ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valvontatietojärjestelmään VATIin. Tätä varten laboratorio tarvitsee Ruokaviraston myöntämän sertifikaatin, jolla tunnistaudutaan VATIn rajapintana toimivaan analyysitietojen siirtopalveluun. Tiedonsiirron testausta varten laboratorio tai sen järjestelmätoimittaja voi hakea erillistä sertifikaattia palvelun testiympäristöön. 

Ruokavirasto on päivittänyt laboratorioille ja järjestelmätoimittajille tarkoitetun sertifikaatin hakemuslomakkeen sekä hakuprosessin. Uusi hakemuslomake löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta ja sitä käytetään pääsääntöisesti vain täysin uuden sertifikaatin hakemiseen. Lomakkeella voi myös ilmoittaa voimassa olevaan sertifikaattiin liittyvissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/tulosten-sahkoinen-tiedonsiirto/

Ruokaviraston myöntämä sertifikaatti analyysitietojen siirtopalveluun on voimassa kaksi (2) vuotta, samoin testiympäristöön myönnetty sertifikaatti. Ruokavirasto uusii jatkossa kaikki sertifikaatit yhdellä kertaa noin kahden vuoden välein. Laboratorion ei siis enää itse tarvitse hakea uutta sertifikaattia vanhenevan sertifikaatin tilalle. Uusimisprosessin yhteydessä Ruokavirasto pyytää voimassa olevien sertifikaattien haltijoilta tietoja, joiden perusteella sertifikaatti voidaan uusia.

Lisätietoja

It-palveluvastaava Jari Lappalainen, Ruokavirasto, puh. +358 40 846 7317, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.3.2020