Laboratorion tulee ilmoittaa Ruokavirastoon Listerian säilyvyyskokeista

Elintarvikkeiden valmistuksesta vastaavien toimijoiden tulee määrittää tuotteidensa säilyvyys. Sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden, jotka pystyvät muodostamaan kasvualustan Listeria monocytogenes -bakteerille, säilyvyys voidaan määrittää mm. Listerian säilyvyystutkimuksin. Säilyvyystutkimuksilla tarkoitetaan Euroopan komission mikrobikriteeriasetuksen EY 2073/2005 liitteen II mukaisia haastekokeita ja myyntiaikatutkimuksia. Koska Listerian säilyvyystutkimukset on lainsäädännössä asetettu toimijan tehtäväksi, ne ovat niin sanottuja lakisääteisiä omavalvontatutkimuksia, jotka tulee tehdä Ruokaviraston hyväksymässä viranomais- tai omavalvontalaboratoriossa. Listerian säilyvyyystutkimuksilla ei tarkoiteta satunnaisia, ilman tutkimussuunnitelmaa viimeisenä käyttöpäivänä tehtäviä kvalitatiivisia listeriatutkimuksia.

Ruokavirasto ei tähän mennessä ole sisällyttänyt Listerian säilyvyystutkimuksia elintarvikelain mukaiseen laboratorion hyväksymismenettelyyn. Tämä tarkoittaa, että laboratoriota ole vaadittu ilmoittamaan Ruokavirastoon, jos se tekee ko. tutkimuksia, eikä tutkimukselle asetettuja vaatimuksia ole arvioitu hyväksymisen yhteydessä. Tämän takia Ruokavirastolla ei ole tiedossa, missä elintarvikealan toimijoiden olisi mahdollista teettää säilyvyystutkimuksia, tai minkälaista ohjausta ja neuvontaa näitä tutkimuksia tekevät laboratoriot esimerkiksi vertailulaboratoriolta kaipaisivat.

Listerian säilyvyystutkimuksiin liittyvän tilanteen kartoittamiseksi ja tutkimusten saatavuuden parantamiseksi Ruokavirasto pyytää laboratorioita ilmoittamaan Ruokavirastoon, jos laboratoriossa tehdään säilyvyystutkimuksia. Ilmoituksen voi tehdä Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvällä hakemuslomakkeella tai sähköpostilla (kirjaamo@ruokavirasto.fi) kuten muistakin uusista tutkimuksista ja menetelmistä. Menetelmiltä ei vaadita Finasin arviointia tai akkreditointia eikä myöskään Ruokaviraston vertailulaboratorio arvioi menetelmiä esimerkiksi mikrobikriteeriasetuksen vaatimuksiin nähden. Säilyvyystutkimuksia tekevän laboratorion tulisi kuitenkin noudattaa Listeria monocytogenes säilyvyystutkimuksista annettua Euroopan komission ohjeistusta sekä EU:n vertailulaboratorio Ansesin teknistä ohjeistusta, jonka katsotaan olevan mikrobikriteeriasetuksen mukainen suositeltava menetelmä. Linkit edellä mainittuihin dokumentteihin:

Lisätietoja:

Listerian säilyvyystutkimukset: Riina Tolvanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tutkimuksista ilmoittaminen Ruokavirastoon: Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 20.9.2021