Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus viipymättä Ruokavirastoon

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaisia talousveden valvontatutkimuksia tekevien laboratorioiden on viipymättä ilmoitettava kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus Ruokavirastoon. Kemiallisten määritysmenetelmien on täytettävä asetuksen määritysrajaa ja mittausepävarmuutta koskevat vaatimukset viimeistään vuoden 2020 alusta. Jos kemiallisten menetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus on jo aiemmin toimitettu Ruokavirastoon, laboratorion ei tarvitse tehdä mitään. Ruokavirasto on lähettänyt kesäkuussa sähköpostimuistutuksen asiasta niihin laboratorioihin, joilla tiedot ovat vielä toimittamatta osin tai kokonaan.

Kemiallisten menetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus on toimitettava 31.10.2019 mennessä Ruokaviraston hakemuslomakkeella. Lomakkeella on valmiit rivit kullekin muuttujalle ja ruudut, joihin merkitään määritysmenetelmästä vaadittavat tiedot. Lomake löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta. Kemiallisia talousvesimenetelmiä, joiden vaatimustenmukaisuutta asetuksen 1352/2015 vaatimuksiin nähden ei ole varmistettu Ruokavirastossa 31.12.2019 mennessä, ei voida käyttää viranomaisvalvonnan näytteiden analysointiin vuoden 2020 alusta alkaen. 

 

Lisätietoja:

Kemiallisten talousvesimenetelmien vaatimukset: Heli Laasonen, ylitarkastaja, etunimi.sukunimi@valvira.fi, puh. 0295 209 631

Sivu on viimeksi päivitetty 27.8.2019