Kokonaisbakteerimenetelmään (ISO 4833) päivityksiä

ISOn kokonaisbakteerimenetelmästä (ISO 4833) on ilmestynyt päivitetyt versiot ISO 4833-1:2013, Amd 1:2022 sekä ISO 4833-2:2013, Amd 1:2022. Päivitetyissä versioissa on mm. tarkennettu, missä tilanteissa käytetään maljavalua ja missä pintalevitystä (valinta menetelmän 1- ja 2-osan välillä).

Ruokaviraston hyväksyttyjen laboratorioiden rekisterin mukaan usealla laboratoriolla on käytössä menetelmä ISO 4833-1:2013. Tämän menetelmän päivitetylle versiolle ISO 4833-1:2013, Amd 1:2022 on luotu uusi analyysikoodi 11508, jolla tulokset voi siirtää analyysitietojen siirtopalvelun kautta valvontatietojärjestelmä Vatiin. 

Elintarvikemenetelmien analyysikoodisto löytyy verkosta osoitteesta https://koodisto.meta2.fi/koodistoportaali/koodisto/analyysikoodit-kuti

Lisätietoja

Menetelmä: Saija Hallanvuo, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Tulosten sähköinen tiedonsiirto: Taija Rissanen, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 21.3.2022