Ministeriö ehdottaa muutoksia eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien eli zoonoosien tutkimiseen

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistamassa zoonooseihin liittyvää lainsäädäntöä osana elintarvikelain ja eläintautilain kokonaisuudistuksia.  Uusi zoonoosiasetusehdotus on osa elintarvikelain kokonaisuudistukseen liittyvää asetusehdotuspakettia. Uudistuksessa yhdistetään vanhat zoonoosikohtaiset asetukset yhteen yhteiseen asetukseen. Uuteen asetukseen kootaan nautojen, sikojen, kanojen ja kalkkunoiden sekä elintarvikehuoneistojen salmonellavalvontaa koskevat säännökset sekä broilereiden kampylobakteerivalvontaa ja STEC -bakteerin seurantaa naudoista koskevat säännökset.

Asetuksessa säädettäisiin mm. zoonoositutkimuksissa käytettävistä tutkimusmenetelmistä. Ehdotuksessa sallittaisiin vertailumenetelmää vasten asianmukaisesti validoitujen vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien käyttö salmonella-, kampylobakteeri- ja STEC-tutkimuksissa. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin tutkimuksia tekevien laboratorioiden velvollisuudesta toimittaa tutkimustietoja, näytteitä ja kantoja Ruokavirastoon. Tietojen toimittamisvelvoite laajenisi koskemaan myös salmonellan varalta tutkittavia pienten märehtijöiden ja hevosten ruhojen pintasivelynäytteitä ja kampylobakteerien varalta tutkittavia broilereiden niskanahkanäytteitä.

Elintarvikelain kokonaisuudistukseen liittyvät asetusehdotukset ja niitä koskeva lausuntopyyntö löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta https://mmm.fi/lausunnolla. Myös laboratorioilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa asetusehdotuksesta ministeriölle 10.1.2021 mennessä.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Paula Hietanen, Ruokavirasto, puh. +358 50 596 9637, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2020