Päivitettyä tietoa koronavirusepidemian aiheuttamista muutoksista laboratoriotoiminnassa

Koronavirusepidemian aiheuttamia rajoituksia ja muutoksia mm. viranomaisnäytteenotoissa ollaan epidemiatilanteen rauhoittumisen myötä purkamassa. 

Talousveden, uimaveden ja uima-allasveden laadun tarkkailu

Talousveden laadun valvontaa on jatkettu normaalisti näytteenottosuunnitelman mukaan koko koronavirusepidemian ajan. Tarvittavista muutoksista näytteenotossa on sovittava vesilaitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Uimarantojen vesinäytteet otetaan uimakaudella normaalisti.

Monet allasvesikohteet pysyvät edelleen suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Allasvesinäytteenotto jatkuu kuitenkin normaalisti, ellei toiminnanharjoittajan kanssa ole toisin sovittu. Kiinniolleiden altaiden allasveden laatu on varmistettava ennen altaan avaamista yleisölle.

Elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonta

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten tarkastustoimintaan kohdistuneita rajoituksia on alettu purkaa 14.5. alkaen. Välttämättömät ja kiireelliset tarkastukset ja niihin liittyvät näytteenotot priorisoidaan:

 • ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen sekä muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito
 • elintarvikkeiden tuonti.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelman mukainen tilanäytteenotto jatkuu 1.6. alkaen. Teurastamonäytteenotossa ei ole ollut keskeytyksiä. Keskeytettynä on edelleen Projekti "Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa".

Zoonoosivalvontaohjelmat

Zoonoosivalvontaohjelmien näytteenotossa on ollut useita poikkeuksia, mutta näytteenotto on suurelta osin palautumassa normaaliksi:

 • Salmonellavalvontaohjelman mukaiset kunnaneläinlääkärien tarkastuskäynnit ja niihin sisältyvät näytteenotot siipikarjatiloilla jatkuvat normaalisti 13.5.2020 alkaen. Ohjelman mukaisessa toimijoiden näytteenotossa ei ole epidemian aikana ollut poikkeuksia.
 • Salmonellavalvontaohjelman mukaisen tiloilla tehtävän broileri- ja kalkkunaparvien salmonellanäytteenoton ja teurastuksen välisestä ajasta voidaan edelleen tarvittaessa joustaa (aika voi olla lainsäädännössä vaadittua kolmea viikkoa pidempi).
 • Salmonellaepäilyihin (ja muiden vastustettavien eläintautien epäilyihin) perustuva näytteenotto sekä rajoitusten purkamisen edellyttämä näytteenotto on jatkunut normaalina koko epidemian ajan.
 • EHEC-valvontaohjelman (maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/EEO/2006) mukainen näytteenotto nautateurastamoilla jatkuu 1.6.2020 alkaen normaalina.
 • EHEC-valvontaohjelman (maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/EEO/2006) mukainen näytteenotto eläintiloilla positiivisen teurastamonäytteen jälkeen jatkuu 1.6.2020 alkaen normaalina, samoin ihmisten EHEC-tapausten kontaktitilojen tutkiminen.
 • Kampylobakteerivalvontaohjelman (maa- ja metsätalousministeriön asetus 10/EEO/2007) mukainen tuotantopolven broileriteurastuserien umpisuolien tutkiminen kampylobakteerin varalta broileriteurastamoilla jatkuu 1.6.2020 alkaen asetuksen mukaisesti.

Varautuminen laboratoriossa

Jos laboratorio tekee näytteenottoa, pääperiaatteina on, että näytteenottaja ei kättele, pitää riittävän etäisyyden, vähintään 1-2 m näytteenottokohteen henkilökuntaan, pitää näytteenottoajan niin lyhyenä kuin on mahdollista, käyttää kertakäyttökäsineitä ja välttää pintojen koskettamista. Suojavarusteita käytetään tavanomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Jos laboratorio ei pysty tekemään laboratorioanalyysejä sovitussa määräajassa, on asiasta ilmoitettava ensisijaisesti analyysin tilaajalle (asiakas). Laboratorioita pyydetään olemaan yhteydessä Ruokavirastoon, jos esimerkiksi laboratorioreagenssit/-välineet tai laitteiden varaosat uhkaavat loppua, tai niiden saatavuudessa on ongelmia, tai laboratorion normaali toiminta hankaloituu esimerkiksi merkittävien poissaolojen takia.

THL:n ja Ruokaviraston laboratoriopalvelut koronavirusepidemian aikana

THL antaa paikallislaboratorioille asiantuntija-apua vesiepidemiatilanteiden ja veden laatuun liittyvien ongelmatilanteiden hoitamiseen sekä toimii vesimikrobiologisten menetelmien tukilaboratoriona.

Ruokaviraston laboratorio palvelee asiakkaitaan pääosin normaalisti, mutta joitakin tehtäviä on priorisoitu. Lue lisää koronaviruksen vaikutuksista Ruokaviraston laboratoriopalveluihin.

Lisätietoja ja yhteydenotot

 • Ruokavirasto: laboratoriot(at)ruokavirasto.fi / taija.rissanen(at)ruokavirasto.fi, puh. 050 574 6308
 • THL: erikoistutkija Tarja Pitkänen, etunimi.sukunimi@thl.fi
 • Valvira: tesu@valvira.fi

 

Hyödyllisiä linkkejä laboratoriolle:

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2020