Vatin näytetiedonsiirtoon liittyvä materiaali laboratorioille julkaistaan jatkossa Ruokaviraston ekstranetissä

Vati on ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä, joka toimii myös terveydensuojelu-, tupakka- ja elintarvikelain mukaisen valvontatiedon tietovarastona. Vatin käyttäjiä ovat pääasiassa kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaiset, jotka hallinnoivat Vatissa mm. valvontakohteita, -toimenpiteitä ja -suunnitelmia sekä tekevät näihin liittyvää seurantaa, raportointia ja kehittämistä.

Laboratorioiden on mahdollista toimittaa näytetietoja ja tutkimustuloksia Vatiin sähköisen analyysitietojen siirtopalvelun kautta. Vatiin kerätään tiedot talousvettä toimittavien laitosten vedenjakelualueiden, uimarantojen ja allasvesien viranomaisnäytteistä sekä elintarvikevalvonnan yhteydessä otetuista viranomaisnäytteistä.

Ruokaviraston ekstranet Pikantti

Analyysitietojen siirtopalvelua käyttäville laboratorioille tarkoitettu palvelun tekninen dokumentaatio ja ohjeistus julkaistaan jatkossa ainoastaan Ruokaviraston Pikantti -ekstranetissä (https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/VATIAS). Samassa paikassa on myös keskustelualue, jossa voi kysyä ja jakaa näkemyksiä palvelun käytöstä.

Pikanttiin kirjautuminen vaatii käyttöoikeudet. Henkilöt Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa ja laboratorioiden järjestelmätoimittajien edustajat voivat hakea Pikantin käyttöoikeuksia ilmoittamalla henkilön nimen ja organisaation Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi.

Tukipyynnöt jatkossa Vatin asiakasportaalin kautta

Henkilöt, joilla on tunnukset Pikanttiin, voivat saada käyttöoikeudet myös Vatin asiakasportaaliin. Asiakasportaalin kautta laboratoriot voivat tehdä analyysitietojen siirtopalveluun liittyviä tukipyyntöjä ja virheilmoituksia. Halukkuudesta saada asiakasportaalin tunnukset voi ilmoittaa Pikantin käyttöoikeushakemuksen yhteydessä osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi.

Lisätietoja:

Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, puh. 0295 204 931

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.2.2021