Talousvesiasetuksen soveltamisohje päivitetty

Valvira on uudistanut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa Talousvesiasetuksen soveltamisohjeen, johon on koottu yhdenmukaisen valtakunnallisen valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita.

Talousvesiasetuksen soveltamisohjeessa on kolme osaa, joissa käsitellään talousvettä koskevia säädöksiä, talousvesiasetuksen säännöskohtaista soveltamista ja enimmäisarvojen perusteita. Ohjeen liitteenä on talousvesiasetus ja juomavesidirektiivi. Kolmantena liitteenä on valvontatutkimusohjelmamalli, jota uudistetaan parhaillaan. Valvontatutkimusohjelmassa esitetään esimerkki näytteenottosuunnitelman laatimisesta. Ruotsinkielinen käännös soveltamisohjeesta julkaistaan syksyn aikana.

Finlex:n ajantasaisissa säädöksissä on nyt konsolidoitu ajantasainen talousvesiasetus 1352/2015.

Lisätietoja:

Jaana Kilponen, ylitarkastaja, etunimi.sukunimi@valvira.fi, puh. 0295 209 621

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2019