Trikiinilaboratorioiden vaatimukset muuttuvat joulukuussa 2019

Sikojen, hevosten ja lihaa syövien riistaeläinten lihantarkastukseen kuuluu laboratoriotutkimus trikiiniloisten (Trichinella spiralis ja muut Trichinella -lajit) varalta. Trikiinitutkimukset ovat viranomaistutkimuksia, jotka on tehtävä akkreditoidussa laboratoriossa. Teurastamoiden yhteydessä sijaitseville trikiinitutkimuksia suorittaville laboratorioille on EU-lainsäädännössä myönnetty tilapäinen poikkeus viranomaislaboratorioita koskevasta akkreditointivaatimuksesta on muuttumassa pysyväksi uuden valvonta-asetuksen EU 2017/625 myötä joulukuussa 2019. Samalla astuu voimaan vaatimus sisällyttää akkreditoiduissa viranomaislaboratorioissa kaikki viralliseen valvontaan käytettävät menetelmät, myös trikiinitutkimus, akkreditoituun pätevyysalueeseen (kts. erillinen juttu uutisissa menetelmien akkreditoinnista).

Laboratorioiden nimeäminen ja velvollisuudet

Akkreditoimattomien trikiinilaboratorioiden vaatimukset säilyvät uudessa valvonta-asetuksessa lähes ennallaan verrattuna nykytilanteeseen. Evira voi nimetä vuoden 2020 alusta akkreditoimattoman Suomessa sijaitsevan trikiinilaboratorion viralliseksi laboratorioksi seuraavin edellytyksin:

  • laboratorion ainoa tehtävä on trikiinin osoittaminen lihasta,
  • laboratorio käyttää trikiinin osoittamisessa asetuksen EU 2015/1375 mukaisia menetelmiä,
  • laboratorio tekee trikiinin osoittamisen Eviran tai sellaisen nimetyn laboratorion valvonnassa, jolla on trikiinimenetelmä akkreditoitu ja
  • laboratorio osallistuu säännöllisesti ja menestyksellä vertailututkimuksiin.

Myös akkreditoimattomalla laboratoriolla tulee olla kirjallinen laatujärjestelmä, jossa on kuvattu muun muassa tilat, laitteet, henkilöstö, näytteiden käsittely, testaus sekä kirjanpito. Trikiinitutkimuksia suorittavan henkilön tulee jatkossakin suorittaa Eviran järjestämä trikiinikurssi sekä tarvittaessa harjoittelu.

Laboratorion nimeäminen vastaa nykyistä laboratorion hyväksyntää ja tapahtuu hakemuksesta. Nimeämisestä annetaan kirjallinen hallinnollinen päätös. Evira on yhteydessä akkreditoimattomiin trikiinilaboratorioihin vuoden 2019 aikana ja ilmoittaa, miten laboratorion tulee toimia hyväksynnän jatkamiseksi vuoden 2020 alusta.

Lisätietoa: Ylitarkastaja Taija Rissanen, p. 0505746308, taija.rissanen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2019