Trikiinitutkimuskurssi järjestetään 3.-4.5.2022, kurssia ei voi enää hakea korvattavaksi perehdytyksellä

Trikiinitutkimuksia tekevien henkilöiden koulutus koostuu Ruokaviraston järjestämästä kurssista sekä kuulustelusta (valtioneuvoston asetus 152/2015, 7 §). Kurssin ja kuulustelun suorittaneet henkilöt saavat oikeuden tehdä viralliseen lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia.

Ruokavirasto ei ole koronaepidemian aikana järjestänyt trikiinitutkimuskurssia. Koska laboratorioilla on tänäkin aikana ollut tarve kouluttaa uusia trikiinitestaajia, laboratoriot ovat voineet hakea Ruokavirastosta lupaa uuden henkilön trikiinitutkimuskurssin väliaikaiseen korvaamiseen laboratoriossa tapahtuvalla perehdytyksellä. Luvan myötä uusi henkilö on voinut osallistua virallisten trikiininäytteiden tutkimiseen.

Seuraava trikiinitutkimuskurssi järjestetään Ruokavirastossa 3.-4.5.2022. Ruokavirasto on päättänyt, että laboratoriot eivät enää maaliskuusta 2022 alkaen voi perehdytyksen perusteella hakea uudelle henkilölle lupaa virallisten trikiinitutkimusten tekemiseen. Uusi henkilö voi siis saada luvan tehdä trikiinitutkimuksia vain osallistumalla seuraavalle Ruokaviraston järjestämälle kurssille ja siihen liittyvään kuulusteluun. Myös niiden henkilöiden, jotka koronaepidemian aikana ovat saaneet Ruokavirastosta luvan trikiinitutkimuskurssin väliaikaiseen korvaamiseen perehdytyksellä, tulee osallistua seuraavalle kurssille. Vain kurssin ja kuulustelun suorittamalla he voivat jatkaa trikiinitutkimusten tekemistä. Epidemian aikana myönnetyt väliaikaiset luvat tullaan kumoamaan kurssin yhteydessä.

Trikiinitutkimuskurssista tiedotetaan hyväksyttyjä laboratorioita sähköpostitse sekä Ruokaviraston tapahtumakalenterissa.

Tarkempia tietoja kurssista Ruokaviraston verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Taija Rissanen, p. 050 5746308, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Antti Oksanen, p.  044 561 6491, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.3.2022