Trikiinitutkimuskurssin korvaaminen perehdytyksellä koronavirusepidemian aikana

Ruokaviraston vertailulaboratorio on järjestänyt Oulun toimipisteessä vuosittain koulutusta trikiinitutkimusten suorittamisesta. Tällä hetkellä vertailulaboratorion ei ole mahdollista järjestää trikiinitutkimuskurssia koronaepidemiatilanteen vuoksi, koska mm. kurssin keskeistä osaa eli laboratorio-osuutta ei voida järjestää terveysturvallisesti. Ruokavirastoon on tullut laboratorioista joitakin kyselyitä, miten tällä hetkellä saadaan uusia henkilöitä koulutettua trikiinitestaukseen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Trikiinitutkimuksia tekevien henkilöiden koulutus koostuu maa- ja metsätalousministeriön lihantarkastuksesta antaman asetuksen 2/2020 mukaan käytännön harjoittelusta trikiinitutkimusten tekemiseen hyväksytyssä laboratoriossa, Ruokaviraston järjestämästä kurssista sekä kuulustelusta.

Trikiinikurssin korvaaminen väliaikaisesti

Uusien henkilöiden on mahdollista korvata trikiinikurssi koronaepidemian aikana seuraavasti:

  • Uusi henkilö osallistuu trikiinitestaukseen työviikon ajan (5 päivää) kurssitetun ja Ruokaviraston trikiinitutkimusluvan saaneen henkilön perehdytyksessä (=näytteiden tutkimista). Perehdytystä varten laboratorion tulee tilata Ruokaviraston vertailulaboratoriosta trikinellapositiivista lihaa kontrollinäytteeksi.
  • Ennen em. perehdytystä uudella henkilöllä pitää olla maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2/2020 11 §:n mainitsema käytännön harjoittelu suoritettuna (10 työpäivää trikiinilaboratoriossa tai muu riittävän mittava laboratoriokokemus). Todistus harjoittelusta pitää toimittaa Ruokavirastoon.
  • Laboratorio toimittaa Ruokavirastoon raportin (esim. sähköposti) uuden henkilön 5 päivän perehdytyksestä laboratoriossa. Raportista tulee käydä ilmi mm. kuka perehdytti, perehdytyksen sisältö ja näytemäärät.
  • Laboratorion, jossa uusi henkilö työskentelee, tulee osallistua Ruokaviraston vuoden 2021 trikiinivertailunäytetutkimukseen, ja uuden henkilön tulee osallistua vertailunäytteiden tutkimiseen esimerkiksi yhdessä kokeneen testaajan kanssa.
  • Uuden henkilön tulee osallistua Ruokaviraston trikiinitutkimuskurssille, kun sellainen seuraavan kerran järjestetään. Kurssin käytyään henkilö saa virallisen tutkintotodistuksen MMM lihantarkastusasetuksen 11 §:n mukaisen trikiinitutkimuskurssin suorittamisesta.

 

Lisätietoja: Taija Rissanen, p. 050 5746308, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 1.12.2020