Vuoden 2022 elintarviketutkimuksista ilmoittaminen Ruokavirastoon

2. maaliskuuta 2023

Salmonellavalvontaohjelman tutkimuksia (eläinten pitopaikoista sekä teurastamoista ja muista liha-alan laitoksista otetut salmonellanäytteet) ei kuitenkaan toimiteta tässä yhteydessä; niitä varten on Patogenixissa erillinen kuukausi-ilmoituslomake. Laboratorioiden toimittamia tuloksia on hyödynnetty mm. yleiseen patogeenien esiintyvyyden seurantaan, epidemiaselvityksiin, mahdollisten piilevien riskien tunnistamiseen ja riskinarviointeihin. Tekemäänne arvokasta työtä hyödynnetään siis myös laajemmin koko maan tasolla.

Vuonna 2022 tutkittujen omavalvontanäytteiden tiedot ja tulokset toimitetaan Ruokavirastoon Patogenix-ohjelmalla kuten ennenkin. Vuonna 2022 tutkittujen viranomaisnäytteiden tiedot tulee toimittaa Ruokavirastoon Patogenix-ohjelman kautta, jos laboratoriolla ei ole käytössä sähköistä elintarvikenäytteiden tiedonsiirtoa keskitettyyn valvontatietojärjestelmään (VATI). Jos laboratorio on toimittanut elintarvikenäytteiden tietoja VATIn koko vuoden 2022, ei viranomaisnäytteiden tietoja tarvitse toimittaa uudestaan Patogenixin kautta. Patogenixin osoite on: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Tietojen ajantasainen päivittäminen Patogenixin käyttöliittymän kautta on suositeltavin vaihtoehto. Käyttöliittymällä on mahdollista myös tehdä ns. massapäivitys antamalla syöttöikkunalla kpl-määrän, jolloin ohjelma kopioi ao. määrän samankaltaisia tuloksia. Laboratoriot voivat halutessaan lähettää pyydetyt analyysimäärät tuloksineen Ruokavirastoon myös taulukkomuodossa (.csv -tiedosto). Ruokavirasto vie lähetetyt tiedostot Patogenix-järjestelmään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tiedostomuodossa lähetettäessä laboratoriota pyydetään huomioimaan asiasta annetut lisäohjeet. Lisäohjeita csv-tiedoston muodostamisesta ja sisällöstä löytyy osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/hyvaksytyn-laboratorion-velvollisuudet/ 

Lisätietoja asiasta antaa: zoonoosi.valvontaohjelmat@ruokavirasto.fi  

Uusia tunnuksia Patogenixiin tai tunnukset mahdollisesti hukkuneiden tilalle voi pyytää Ruokavirastosta em. sähköpostiosoitteesta.

Kiitos kaikille tiedot jo raportoineille laboratorioille!  Autathan meitä hyödyntämään tutkimustuloksiasi valvonnan ohjaamisessa ja suunnittelussa!

Lisätietoja: Paula Hietanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi