Valviran ohje laboratorioille päivitetty

Valviran ohje ”Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät” on päivitetty. Uusi Valviran ohje 22/2018 on julkaistu Valviran verkkosivuilla:

https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/laboratoriot.

Ohjeessa on huomioitu seuraavat lainsäädännön muutokset:

  • sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) ja
  • sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Suurimmat ohjeen muutokset koskevat talousvesiasetuksen 1352/2015 kemiallisten menetelmien hyväksymisperusteita viranomaisvalvontaan. Aiheesta tarkemmin aiemmassa uutiskirjeen jutussa (2/2018). Laboratorioiden on haettava Eviran hyväksyntää edellä mainittujen muuttujien osalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Jos laboratorio ei hae hyväksyntää määräajassa, Evira voi antaa määräyksen asiasta ja lopulta peruuttaa hyväksynnän näiden kemiallisten muuttujien osalta.

Ohjeeseen on myös kirjattu joidenkin muuttujien (mikrobiologiset ja radioaktiiviset muuttujat) kohdalle vesinäytteiden tiedonsiirrossa käytettävät koodit, ns. DB-koodit.

Lisätietoja:

Heli Laasonen, ylitarkastaja, etunimi.sukunimi@valvira.fi, puh. 0295 209 631

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2019