Ympäristöterveydenhuollon yhteisen VATI-järjestelmän käyttöönoton vaikutukset laboratorioihin

Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. VATI on tietovarasto ja käyttöliittymä, joka kattaa ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiset tehtävät. VATIssa hallinnoidaan mm. valvontakohteita, -toimenpiteitä ja -suunnitelmia sekä tehdään näihin liittyvää seurantaa, raportointia ja kehittämistä. VATI korvaa nykyisen keskitetyn valvontatietovarasto KUTI-YHTIn sekä sen käyttöliittyminä toimineet kuntajärjestelmät.

Laboratorioiden sähköiseen näytetietojen siirtoon käyttämä rajapinta, analyysitietojen siirtopalvelu, siirretään VATIin sellaisenaan. Tämä tarkoittaa, että laboratorioista edellä mainittuun rajapintaan tapahtuva vesi- ja elintarvikenäytteiden tiedonsiirto pyritään säilyttämään sisällöllisesti ja teknisesti ennallaan, jotta laboratoriojärjestelmiin ei tarvittaisi suurempia teknisiä muutoksia.

Siirtyminen VATIn käyttöön aiheuttaa muutoksia lomakkeille, joille valvontayksiköt hakevat laboratorion toimittamat näytetiedot analyysitietojen siirtopalvelusta, sekä lopulliseen tietovarastoon. Näin ollen vuoden 2018 näytetiedot tulee lähettää tämän vuoden aikana rajapintaan. Tiedonsiirtoon tulee mahdollisesti katkos vuodenvaihteessa valvontayksiköiden siirtyessä uuden järjestelmän käyttöön. Tiedonsiirtokatkoksesta ja vaadittavista toimenpiteistä tiedotetaan erikseen loppuvuonna 2018.

Lisätietoja: Marina Häggman, kehittämisasiantuntija, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, puh. 050 562 7746.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2019