Vuoden 2018 eläintautitutkimustulosten toimittaminen Ruokavirastoon

Eläintautilaki (441/2013, 82 §) edellyttää vastustettavia ja ilmoitettavia eläintauteja tutkivia laboratorioita toimittamaan Ruokavirastoon tiedot tutkimistaan näytteistä. Tämä tiedonkeruuvelvoite koskee muita kuin valvontaohjelmissa (esim. salmonella, kampylobakteeri, EHEC) tutkittuja näytteitä. Ruokavirasto käyttää tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. Kiitos tutkimustietoja vuodelta 2018 jo toimittaneille laboratorioille!

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot vuonna 2018 vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkituista näytteistä. Kunkin taudin varalta tutkituista näytteistä tulee toimittaa seuraavat tiedot eläinryhmittäin:

  • tutkittujen näytteiden lukumäärä
  • käytetty tutkimusmenetelmä
  • tutkimustulokset (positiivisten lkm).

Tutkimustiedot tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa 843/2013 (muutokset) ja 1010/2013 (muutokset) luetelluista eläintaudeista. Näitä ovat mm. lemmikki- ja kotieläinten salmonella, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin EHEC-valvontaohjelman mukaiset STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset.

Villisikojen ja karhujen trikiininäytteistä pyydämme ystävällisesti lisäämään vuosi-ilmoitukseen mahdollisuuksien mukaan seuraavia näytekohtaisia lisätietoja, joita tarvitaan Ruokavirastossa EFSAn raportointia varten lähialueillamme vallitsevaan vakavaan eläintautitilanteeseen (ASF) liittyen:

  • Onko näyte tullut teurastamolta tai riistankäsittelylaitokselta? (Lihantarkastus)
  • Onko kyseessä tarhattu villisika vai villi villisika? Onko kyseessä metsästetty villisika?
  • Onko kyseessä metsästetty karhu?

Tiedot voi toimittaa Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi siinä muodossa kuin laboratorio itse haluaa 31.3.2019 mennessä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Taija Rissanen, p. 029 530 4136, taija.rissanen@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2019