Vuoden 2018 elintarviketutkimustulosten ilmoittaminen Ruokavirastoon

Elintarvikelain (23/2006) 40 §:n ja laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 13 §:n mukaan hyväksytyn laboratorion on Ruokaviraston pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto tekemistään tutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä. Tietojen antaminen on lakisääteistä.

Ruokavirasto pyytää hyväksyttyjä elintarvikelaboratorioita ilmoittamaan vuosittain elintarvikeryhmittäin salmonellaa, EHEC -bakteereita, kampylobakteereita, listeriaa ja patogeenisia yersinioita koskevat analyysimäärät tuloksineen. (Salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvat tutkimukset eivät kuitenkaan kuulu tähän.) Tuloksia hyödynnetään mm. yleiseen patogeenien esiintyvyyden seurantaan, epidemioiden selvittelyyn, mahdollisten piilevien riskien tunnistamiseen ja riskinarviointeihin. Tekemäänne arvokasta työtä hyödynnetään näin koko maan tasolla.

Vuoden 2018 ja sitä edeltävien vuosien analyysimäärät ja tulokset ilmoitetaan Patogenix -ohjelmalla. Patogenixin osoite on: https://palvelut2.evira.fi/patogenix. Uusia tunnuksia tai tunnukset mahdollisesti hukkuneiden tilalle voi pyytää Ruokavirastosta: ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi.

Vuonna 2018 tutkittujen omavalvontanäytteiden toimitetaan Ruokavirastoon Patogenix-ohjelmalla kuten ennenkin. Vuonna 2018 tutkittujen viranomaisnäytteiden tiedot tulee toimittaa Ruokavirastoon patogenix-ohjelman kautta, jos laboratoriolla (tai kuntaviranomaisella) ei ole sähköistä elintarvikenäytteiden tiedonsiirtoa keskitettyyn valvontatietokantaan (VATI) käytössään.

Laboratoriot voivat halutessaan lähettää pyydetyt analyysimäärät tuloksineen Ruokavirastoon myös taulukkomuodossa (.csv -tiedosto). Lisäohjeet: mikko.tuominen@ruokavirasto.fi tai ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi.

Kiitos kaikille tiedot jo raportoineille laboratorioille! Tuloksia vuodelta 2018 on aikaa raportoida 31.3.2019 asti. Tarkistattehan samalla, että laboratorionne tulokset vuodelta 2017 on myös viety Patogenixiin.

Autathan meitä hyödyntämään tutkimustuloksiasi valvonnan ohjaamisessa ja suunnittelussa!

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, Elintarvikemikrobiologian jaosto, p. 029 530 4271, annika.pihlajasaari@ruokavirasto.fi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2019