Vuoden 2019 elintarviketutkimuksista ilmoittaminen Ruokavirastoon

Elintarvikelain (23/2006) 40 §:n ja laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 13 §:n mukaan hyväksytyn laboratorion on Ruokaviraston pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto tekemistään tutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä. Tietojen antaminen on lakisääteistä.

Ruokavirasto pyytää hyväksyttyjä elintarvikelaboratorioita ilmoittamaan vuosittain elintarvikeryhmittäin salmonellaa, EHEC -bakteereita, kampylobakteereita, listeriaa ja patogeenisia yersinioita koskevat analyysimäärät tuloksineen. Salmonellavalvontaohjelman tutkimuksia (eläinten pitopaikoista sekä teurastamoista ja muista liha-alan laitoksista otetut salmonellanäytteet) ei kuitenkaan toimiteta tässä yhteydessä; niitä varten on Patogenixissa erillinen kuukausi-ilmoituslomake. Laboratorioiden toimittamia tuloksia on hyödynnetty mm. yleiseen patogeenien esiintyvyyden seurantaan, epidemiaselvityksiin, mahdollisten piilevien riskien tunnistamiseen ja riskinarviointeihin. Tekemäänne arvokasta työtä hyödynnetään siis myös laajemmin koko maan tasolla.

Vuonna 2019 tutkittujen omavalvontanäytteiden tiedot ja tulokset toimitetaan Ruokavirastoon Patogenix-ohjelmalla kuten ennenkin. Vuonna 2019 tutkittujen viranomaisnäytteiden tiedot tulee toimittaa Ruokavirastoon patogenix-ohjelman kautta, jos laboratoriolla ei ole käytössä sähköistä elintarvikenäytteiden tiedonsiirtoa keskitettyyn valvontatietojärjestelmään (VATI). Patogenixin osoite on: https://palvelut2.evira.fi/patogenix. Jos laboratorio on toimittanut elintarvikenäytteiden tietoja VATIn koko vuoden 2019, ei viranomaisnäytteiden tietoja tarvitse enää toimittaa uudestaan patogenixin kautta.

Laboratoriot voivat halutessaan lähettää pyydetyt analyysimäärät tuloksineen Ruokavirastoon myös taulukkomuodossa (.csv -tiedosto). Lisäohjeet: ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi. 

Uusia tunnuksia Patogenixiin tai tunnukset mahdollisesti hukkuneiden tilalle voi pyytää Ruokavirastosta em. sähköpostiosoitteesta.

Kiitos kaikille tiedot jo raportoineille laboratorioille! Tuloksia vuodelta 2019 on aikaa raportoida 31.3.2020 asti. Autathan meitä hyödyntämään tutkimustuloksiasi valvonnan ohjaamisessa ja suunnittelussa!

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, Elintarvikemikrobiologian jaosto, p. 029 530 4271, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.3.2020