Vuoden 2020 tutkimustietojen toimittaminen Ruokavirastoon vastustettavista ja ilmoitettavista eläintaudeista

Eläintautilaki (441/2013, 82 §) edellyttää vastustettavia ja ilmoitettavia eläintauteja tutkivia laboratorioita toimittamaan Ruokavirastoon tiedot tutkimistaan näytteistä. Tämä tiedonkeruuvelvoite koskee muita kuin valvontaohjelmissa (esim. salmonella, kampylobakteeri, EHEC) tutkittuja näytteitä. Ruokavirasto käyttää tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. Kiitos tutkimustietoja vuodelta 2020 jo toimittaneille laboratorioille!

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot vuonna 2020 vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkituista näytteistä. Kunkin taudin varalta tutkituista näytteistä tulee toimittaa seuraavat tiedot eläinryhmittäin:

  • tutkittujen näytteiden lukumäärä
  • käytetty tutkimusmenetelmä
  • tutkimustulokset (positiivisten lkm).

Tutkimustiedot tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa 843/2013 ja 1010/2013 luetelluista eläintaudeista (linkit alla). Näitä ovat mm. lemmikki- ja kotieläinten salmonella, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin EHEC-valvontaohjelman mukaiset STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset.

Villisikojen ja karhujen trikiininäytteistä pyydämme ystävällisesti lisäämään vuosi-ilmoitukseen mahdollisuuksien mukaan seuraavia näytekohtaisia lisätietoja, joita tarvitaan Ruokavirastossa EFSAn raportointia varten.  

  • Onko kyseessä tarhattu villisika vai villi villisika?
  • Onko näyte tullut teurastamolta tai riistankäsittelylaitokselta? (virallinen lihantarkastus)
  • Onko kyseessä metsästäjän/ruhon omistajan teettämä tutkimus? (ei virallista lihantarkastusta)
  • Mahdollinen muu tutkimussyy (esim. tieteellinen tutkimus)

Tiedot voi toimittaa Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi siinä muodossa kuin laboratorio itse haluaa 31.3.2021 mennessä.

Vastustettavat eläintaudit MMMa 843/2013, asetuksen muutokset

Ilmoitettavat eläintaudit MMMa 1010/2013, asetuksen muutokset

Lisätietoja

Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, p. 0295 204 931

Sivu on viimeksi päivitetty 13.7.2021