Vuoden 2021 eläintautitutkimuksia koskevien tietojen toimittaminen Ruokavirastoon

Ruokaviraston rekisteriin merkittyjen laboratorioiden tulee ilmoittaa vuosittain luetteloitujen tautien ja muiden ilmoitettavien eläintautien varalta tutkimiensa näytteiden määrät ja tutkimustulokset eläinryhmittäin Ruokavirastoon (eläintautilaki 76/2021, 66 §). Velvoite koskee siis kaikkia salmonellalaboratorioita sekä akkreditoimattomia muita ilmoitettavia eläintauteja tutkivia laboratorioita. Tietoja ei tässä yhteydessä tarvitse toimittaa valvontaohjelmien näytteistä (salmonella, kampylobakteeri, STEC -ohjelmat). Ruokavirasto käyttää laboratorioiden toimittamia tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. Kiitos tutkimustietoja vuodelta 2021 jo toimittaneille laboratorioille!

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot vuonna 2021 valvottavien ja muiden ilmoitettavien eläintautien varalta tutkituista näytteistä. Kunkin taudin varalta tutkituista näytteistä tulee toimittaa seuraavat tiedot eläinryhmittäin:

  • tutkittujen näytteiden lukumäärä
  • käytetty tutkimusmenetelmä
  • tutkimustulokset (positiivisten lkm).

Tutkimustiedot tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa 325/2021 luetelluista eläintaudeista (linkki alla). Näitä ovat mm. lemmikki- ja kotieläinten salmonella, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin teurastamoiden STEC-valvontaan kuuluat STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset.

Villisikojen ja karhujen trikiininäytteistä pyydämme ystävällisesti lisäämään vuosi-ilmoitukseen mahdollisuuksien mukaan seuraavia näytekohtaisia lisätietoja, joita tarvitaan Ruokavirastossa EFSAn raportointia varten.  

  • Onko kyseessä tarhattu villisika vai villi villisika?
  • Onko näyte tullut teurastamolta tai riistankäsittelylaitokselta? (virallinen lihantarkastus)
  • Onko kyseessä metsästäjän/ruhon omistajan teettämä tutkimus? (ei virallista lihantarkastusta)
  • Mahdollinen muu tutkimussyy (esim. tieteellinen tutkimus)

Tiedot tulee toimittaa Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot(at)ruokavirasto.fi 15.4.2022 mennessä siinä muodossa kuin laboratorio itse haluaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 325/2021 muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta

Lisätietoja

Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, p. 0295 204 931

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2022