Vuoden 2021 elintarviketutkimuksista ilmoittaminen Ruokavirastoon

Elintarvikelain (297/2021) 36 §:n ja laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 13 §:n mukaan hyväksytyn laboratorion on Ruokaviraston pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto tekemistään tutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä.

Ruokavirasto pyytää hyväksyttyjä elintarvikelaboratorioita ilmoittamaan vuosittain elintarvikeryhmittäin salmonellaa, EHEC-bakteereita, kampylobakteereita, listeriaa ja patogeenisia yersinioita koskevat analyysimäärät tuloksineen. Salmonellavalvontaohjelman tutkimuksia (eläinten pitopaikoista sekä teurastamoista ja muista liha-alan laitoksista otetut salmonellanäytteet) ei kuitenkaan toimiteta tässä yhteydessä; niitä varten on Patogenixissa erillinen kuukausi-ilmoituslomake.

Laboratorioiden toimittamia tuloksia on hyödynnetty mm. yleiseen patogeenien esiintyvyyden seurantaan, epidemiaselvityksiin, mahdollisten piilevien riskien tunnistamiseen ja riskinarviointeihin. Tekemäänne arvokasta työtä hyödynnetään siis myös laajemmin koko maan tasolla.

Vuonna 2021 tutkittujen omavalvontanäytteiden tiedot ja tulokset toimitetaan Ruokavirastoon Patogenix-ohjelmalla kuten ennenkin. Vuonna 2021 tutkittujen viranomaisnäytteiden tiedot tulee toimittaa Ruokavirastoon Patogenix-ohjelman kautta, jos laboratoriolla ei ole käytössä sähköistä elintarvikenäytteiden tiedonsiirtoa keskitettyyn valvontatietojärjestelmään (VATI). Patogenixin osoite on: https://palvelut2.evira.fi/patogenix. Jos laboratorio on toimittanut elintarvikenäytteiden tietoja VATIn koko vuoden 2021, ei viranomaisnäytteiden tietoja tarvitse enää toimittaa uudestaan Patogenixin kautta.

Tietojen ajantasainen päivittäminen Patogenixin käyttöliittymän kautta on suositeltavin vaihtoehto. Käyttöliittymällä on mahdollista myös tehdä ns. massapäivitys antamalla syöttöikkunalla kpl-määrän, jolloin ohjelma kopioi ao. määrän samankaltaisia tuloksia. Laboratoriot voivat halutessaan lähettää pyydetyt analyysimäärät tuloksineen Ruokavirastoon myös taulukkomuodossa (.csv -tiedosto). Ruokavirasto vie lähetetyt tiedostot Patogenix-järjestelmään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tiedostomuodossa lähetettäessä laboratoriota pyydetään huomioimaan asiasta annetut lisäohjeet. Lisäohjeita csv-tiedoston muodostamisesta ja sisällöstä löytyy osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/hyvaksytyn-laboratorion-velvollisuudet/ 

Lisätietoja asiasta antaa: zoonoosi.valvontaohjelmat@ruokavirasto.fi  

Uusia tunnuksia Patogenixiin tai tunnukset mahdollisesti hukkuneiden tilalle voi pyytää Ruokavirastosta em. sähköpostiosoitteesta.

Kiitos kaikille tiedot jo raportoineille laboratorioille!  Autathan meitä hyödyntämään tutkimustuloksiasi valvonnan ohjaamisessa ja suunnittelussa!

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Paula Hietanen, elintarvikemikrobiologian jaosto, p. 050 5969 637, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi tai zoonoosi.valvontaohjelmat@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2022