Ulkomaiset laboratoriot

Muissa EU:n jäsenmaissa sijaitsevat laboratoriot eivät tällä hetkellä tarvitse Ruokaviraston hyväksyntää, vaikka ne tarjoaisivat näytteiden analyysipalveluita suomalaisille toimeksiantajille, esimerkiksi  viranomaisille.

Euroopan parlamentin ja neuvoston palveludirektiivin (2006/123/EY) mukaan jäsenmaat eivät voi asettaa semmoisia kansallisia vaatimuksia, jotka toimisivat kaupan esteenä jäsenmaiden välillä. Lisäksi Ruokaviraston tulee voida valvoa hyväksymiään laboratorioita eikä viraston alueellinen toimivalta riitä Suomen rajojen ulkopuolelle. Näistä syistä Ruokavirasto hyväksyy vain Suomen rajojen sisäpuolella sijaitsevia laboratorioita. Myös Suomessa toimivat laboratoriot, jotka kuuluvat yhtiöön, jonka kotipaikka on ulkomailla, tarvitsevat hyväksynnän, koska toiminta tapahtuu Suomessa.

Suomen kansallisen lainsäädännön asettamat vaatimukset laboratorioille ja tutkimuksille koskevat kuitenkin myös muissa EU:n jäsenmaissa sijaitsevissa laboratorioissa teetettyjä tutkimuksia. Pääsääntöisesti esimerkiksi viranomaistutkimuksia tekevien laboratorioiden tulee olla akkreditoituja standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti. Vaatimusten täyttymisen arviointi on ulkomaisia laboratorioita käytettäessä toimeksiantajan vastuulla.

Joulukuussa 2019 astuu voimaan valvonta-asetuksen (EU 625/2017) laboratorioiden hyväksyntää ja valvontaa koskevat artiklat. Sen myötä ulkomailla sijaitsevia laboratorioita voidaan hyväksyä elintarvike-, rehu ja eläintautisektorilla.