Päivitetty ohje Listerian säilyvyystutkimuksista

EU:n Listeria monocytogenes vertailulaboratorio (EURL Lm) on julkaissut uuden version Listerian kasvukoe- ja säilyvyystutkimusohjeesta. Kyseessä on ohjeen neljäs versio ja se on suunnattu pääasiassa säilyvyystutkimuksia tekeville laboratorioille. Ohje on päivitetty vastaamaan kasvukokeita koskevaa standardia EN ISO 20976-1 (Microbiology of the food chain – Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products – Part 1: challenge test to study the growth potential, lag time and maximum growth rate). EURL Lm tekemä ohje täydentää EN ISO 20976-1 -standardia L. monocytogenes -bakteeriin liittyvissä erityisohjeistuksissa, minkä johdosta ohjetta ja standardia on tarkoitus jatkossa lukea rinnakkain.

Uuteen ohjeeseen on päivitetty kasvukokeissa käytettävät lämpötilat. EURL Lm on tutkinut kotijääkaappien lämpötiloja 14 Euroopan maassa ja tämän tutkimuksen tulokset on huomioitu päivitetyssä ohjeessa. Muita merkittäviä muutoksia on tullut esimerkiksi näytteiden ja erien määriin sekä kasvupotentiaalin laskemiseen. Myös säilyvyystutkimusten osalta on tehty pieniä muutoksia, jotka koskevat säilyvyystutkimusten käyttökohteita. Lisäksi ohjeeseen on lisätty tulkintaa helpottavia liitteitä ja selvennetty laboratorioiden ja elintarvikealan toimijoiden välistä työnjakoa.

Ruokavirasto pyrkii edelleen kartoittamaan säilyvyystutkimuksia tekeviä laboratorioita ja niistä voi ilmoittaa joko Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvällä hakemuslomakkeella tai sähköpostilla (kirjaamo@ruokavirasto.fi).

EURL Lm päivitetty ohje 

EURL Lm tutkimus jääkaappien lämpötiloista

Linkki Ruokaviraston uutiseen, jossa pyydetään laboratorioita ilmoittamaan säilyvyystutkimuksista.

Lisätietoja:

Listerian säilyvyystutkimukset:
Ylitarkastaja Riina Tolvanen, riina.tolvanen@ruokavirasto.fi
Erikoistutkija Suvi Wallgren, suvi.wallgren@ruokavirasto.fi

Tutkimuksista ilmoittaminen:
Ylitarkastaja Taija Rissanen, taija.rissanen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 6.9.2021