ISTA Kylvösiemenanalyysien vertailulaboratorio

Kansainvälisen siementarkastusjärjestön ISTAn vertailulaboratorion tehtävät ovat

  • Pätevyystestausnäytteiden valmistaminen ja toimittaminen akkreditoiduille laboratorioille
  • Toiminta asiantuntijana ja koordinaattorina kyseisen testauskierroksen erityiskysymyksissä.
  • Toimiminen referenssilaboratoriona järjestettäessä uusien akkreditointia hakevien ja pätevyystestauksissa heikosti menestyneiden jo akkreditoitujen laboratorioiden pätevyystestausta.

Jäsenlaboratorioita on kaikissa maanosissa. Kolme kertaa vuodessa järjestettävien pätevyystestauskierrosten vastuulliset järjestäjät sovitaan komiteassa ja vahvistetaan ISTAn yleiskokouksessa.

Vertailulaboratoriostatuksen voivat ISTAssa saada pätevyystestauksissa hyvin menestyneet kokeneet laboratoriot.

Kylvösiemenanalyysien vertailulaboratorio

Ruokaviraston Loimaalla toimiva kasvianalytiikkayksikön siemenjaoston kylvösiemennäytteitä tutkiva laboratorio toimii ISTAn vertailulaboratoriona kaikissa pätevyysalueensa analyyseissä.   
  
Pätevyysalue Scope of ISTA Accreditation

Lue lisää pätevyystestauksesta Proficiency Test Programme  
Lue lisää pätevyysvalidioinnista Method Validation Programme

Lisätietoja