Kansallinen toiminta

Kansallinen vertailulaboratorio ohjaa paikallislaboratorioita ja varmistaa löydökset sekä keskittyy alan vaativiin tutkimuksiin.

Ruokavirasto toimii kansallisena vertailulaboratoriona seuraavilla tutkimusaloilla:

  • elintarvikkeiden ja rehujen mikrobiologisen ja kemiallisen turvallisuuden analytiikka
  • eläintautien diagnostiikka
  • kasvianalytiikka

Ruokavirasto tekee ainoana laboratoriona Suomessa kaikki analyysit seuraavilla alueilla:

  • helposti leviävien ja vaarallisten eläintautien määrittäminen
  • jäämäanalytiikka
  • rehujen sisältämien eläinperäisten ainesosien määrittäminen
  • tietyt mikrobiologiseen elintarviketurvallisuuteen liittyvät analyysit