Tvärvillkor

I samband med övervakning av tvärvillkoren övervakas även djurens välbefinnande. Övervakningen av att tvärvillkoren iakttagits riktas främst till de gårdar som särskilt valts ut för granskning av tvärvillkoren. Övervakning kan också göras på sådana gårdar där man upptäckt försummelser i samband med annan övervakning, eller om tillsynsmyndigheterna på något annat sätt fått veta om fall där bestämmelserna om djurskydd försummats. Iakttagandet av tvärvillkoren när det gäller bestämmelserna om djurens välbefinnande övervakas av regionalförvaltningsverkens länsveterinärer.


 

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2018