Livsmedelsverket har valt en genomförare av hundregistret

26. april 2022

Livsmedelsverket har slutfört det öppna anbudsförfarandet om utveckling och underhåll av hundregistret. Från och med början av år 2023 blir det obligatoriskt att mikrochippa och registrera hundar som en del av en förordning från jord- och skogsbruksministeriet. Med obligatorisk identifieringsmärkning och registrering av hundar vill man förhindra valpfarmning och illegal införsel och övergivning av hundar. Livsmedelsverket har utsetts till ansvarigt ämbetsverk för registret.

På anbudsförfarandet som gällde det tekniska genomförandet och underhållet av registret erhölls tre anbud som uppfyllde minimikriterierna i anbudsbegäran. Till vinnare valdes utgående från en pris- och kvalitetsjämförelse (priset 70 %, kvaliteten 30 %) Siili Solutions Oyj, vars anbud erhöll de bästa referenspunkterna.

– Vi inleder omedelbart arbetet med att utveckla hundregistret tillsammans med den valda leverantören. Målet är att få ett register som överensstämmer med våra krav i användbart bruk senast i början av år 2023, berättar Kirsi Vehkakoski på Livsmedelsverket som tjänar som produktägare.

Livsmedelsverket bereder också en konkurrensutsättning av kundtjänsten som anknyter till hundregistret. Det lönar sig därför för intresserade företag och sammanslutningar att följa med tjänsten hankintailmoitukset.fi.

– Vi hoppas visserligen att merparten att dem som har sällskapsdjur sköter registreringen av sin hund vie e-tjänsten. Vi måste ändå säkerställa möjligheten att uträtta ärenden även via traditionella pappersblanketter. Som stöd för e-tjänsten måste också erbjudas tillräckligt med rådgivning och vägledning.

Registrets och kundservicens underhållskostnader täcks med registreringsavgifter som uppbärs av innehavarna av sällskapsdjuren.

Ny skyldighet för innehavare av hundar

Identifieringsmärkning och registrering av hundar blir obligatoriskt i januari 2023. Registreringsskyldigheten gäller alla hundar, även djur som fötts före år 2023. Om en hund ännu inte har någon identifieringsmärkning (chip eller identifieringsintyg), kan innehavaren av hunden skaffa identifieringsmärkningen från en privat aktör, såsom en veterinär.

Om hunden redan har ett fungerande id-chip, krävs inte något nytt chip. Då hunden har mikrochippats, anmäler innehavaren uppgifterna om hunden till registret med hjälp av uppgifterna i identifieringsintyget. Innehavaren av en hund ska registrera sin hund i det officiella hundregistret, även om hunden tidigare har registrerats i något annat register. Innehavaren av hunden svarar också för att uppgifterna om hunden i registret underhålls till exempel om hunden avlider eller försvinner. Livsmedelsverket kommer att informera och instruera innehavare av hundar mer detaljerat under året 2022.

Skyldigheten att registrera hundar bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning (tidigare version 1/2021, uppdaterad version 68/2022). I förordningen ingår bestämmelser om obligatorisk identifieringsmärkning av hundar och om tidsfristerna för märkningen, om identifieringsintyget och dess innehåll, om anteckningen i registret och om anmälan av ändringar i uppgifterna i registret och om behörigheten hos den person som implanterar chip. Hundregistret är ett myndighetsregister, i vilket de uppgifter som avses i § 5 införs. I myndighetsregistret införs inte uppgifter om hundens stamtavla eller andra uppgifter som hänför sig till hobbyverksamhet.

Mer information:

Utvecklingsexpert Kirsi Vehkakoski, tfn 029 520 4204 (frågor som gäller konkurrensutsättandet av hundregistret)
Överinspektör Terhi Jääskeläinen, tfn 029 520 4357 (allmänt om hundregistret)

e-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Hundregistret
JSM:s förordning om identifiering och registrering av hundar