Omfattande serviceavbrott i får-, get- och svinregistret 21.4 – 27.4.2022

22. april 2022

Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret orsakar ett serviceavbrott i får-, get- och svinregistret som börjar den 21 april kl. 12.00 och upphör i och med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk den 27 april kl. 9.00. Serviceavbrottet blir betydligt längre än den tidigare uppskattade. Under serviceavbrottet kan anmälningar göras med blanketter (post eller e-post) till vår kundservice som också vägleder aktörer som håller djur vid behov per telefon.

Anmälningsblanketter hittas här https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/

Kundservicens kontaktuppgifter:

Får- och getregistret vardagar kl. 8.15-16.00:
E-post: lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi
Telefon 0295 205 302
Postadress Får- och getregistret. Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS

Svinregistret vardagar kl. 8.15-16.00:
E-post: sikarekisteri@ruokavirasto.fi
Telefon 0295 205 303
Postadress Svinregistret, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS

Störningar i får- och getternas öronmärkesbeställningssystem från och med 14.4.2022

Öronmärkesbeställningar för får och getter har inte lyckats från och med 14.4.2022. Detta meddelande kommer att uppdateras så fort problemet har lokaliserats.

Vid eventuella problem- och felsituationer kan ni skicka mejl till Livsmedelsverkets djurregister: elainrekisterit@ruokavirasto.fi