Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret har upphört

2. maj 2022

Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret har upphört 29.4.2022. Under serviceavbrottet gjorda anmälningar till kundservicen sparas i tillämpningen så snabbt som möjligt.

Problemet med på öronmärkesbeställningar för får och getter fortsätter. Beställningarna har inte levererats till märkesleverantören från och med 12.4.2022 på grund av ett tekniskt problem med systemet.

De beställda öronmärkena kan alltså inte levereras tills vidare till djurhållarna. Felet korrigeras som bäst hos Livsmedelsverket. Beställningarna väntar i systemet och kommer att levereras till märkesleverantören när problemet har åtgärdats.

Livsmedelsverket informerar på sina webbsidor Ruokavirasto.fi då problemet har korrigerats

Vid eventuella problem- och felsituationer kan ni skicka mejl till Livsmedelsverkets djurregister: elainrekisterit@ruokavirasto.fi