Störningarna i beställningssystemet av öronmärken för får och getter har upphört 20.5.2022

25. maj 2022

Störningar har uppdagats i Livsmedelverkets får- och getregistrets beställningssystemet av öronmärken under tiden 12.4–20.5.2022. Om ni har beställt öronmärken för får och getter under denna tid från får- och getregistrets beställningssystem för öronmärken eller från får- och getregistrets kundtjänst, har beställningarna på grund av störningarna inte förflyttats under denna störningstid vidare till öronmärkesleverantören. Störningarna i beställningssystemet för öronmärken har upphört 20.5.2022 och nästan alla öronmärkesbeställningarna har skickats vidare till öronmärkesleverantören. 

Du kan kontrollera situationen av din egen beställning i beställningssystemet för öronmärken på https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ eller i får- och getregistrets kundservice. Leveranssituationen av beställningen syns i de beställningsspecifika uppgifterna och om situationsuppgiften är ”Väntar på leverans” har beställningen inte gått vidare till leverantören av öronmärken, och om beställningens status är ”Har sänts till leverantören” har beställningen gått vidare till leverantören av öronmärken. Kontakta i så fall direkt leverantören om fördröjningar i leveransen.

Läs mer här om alternativt märkningssätt, förflyttning av djur utan officiella öronmärken samt registrering av födsel och förflyttning utan EU-signum m.m.