Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

2. november 2022

Med uppdateringar av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret förbättras registrets användbarhet och ökas registrets informationsvärde. Nya egenskaper som användarna önskat införs också i registret. I registret genomförs också nödvändiga tekniska uppdateringar som förbättrar Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets funktion.

Uppdateringar och ändringar:

  • På fliken Aktörens dvs. djurhållningsplatsens innehavares och djurhållarens profilinformation i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret visas aktörens kundsignum eller lägenhetssignum allt enligt det under vilketdera signumet anmälningar har lämnats för aktören. Om en aktör har anmälningar under såväl lägenhetssignumet som kundsignumet, visas aktörens bägge signum i profilinformationen. Du kan således kontrollera ditt eget signum på fliken profilinformation. Du kan lämna en anmälan om djurhållningsplatser och djurhållning till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med din personbeteckning, om du agerar som privatperson. Då bildas ett kundsignum för dig. Du kan också koppla djurhållningsplatserna och djurhållningen till ditt eventuella lägenhetssignum eller FO-nummer. Om du använder ett FO-nummer, bildas ett kundsignum för dig. Om du använder ett lägenhetssignum, bildas ett lägenhetssignum för dig.
  • Djurhållningsplats för höns: I samband med uppgiften om den maximala kapaciteten värphöns frågas efter uppgifter om förhållandena, utgående från vilka äggens stämplingssignum bildas. Uppgifterna om förhållandena är: ekologiskt producerade ägg, ägg från frigående höns utomhus, ägg från frigående höns inomhus, ägg från höns i inredda burar eller inget stämplingssignum. Höns som klart hålls i sällskaps- eller hobbysyfte och vilkas ägg inte överlåts för konsumtion, behöver inte något stämplingssignum. Då man vill lägga till uppgifter om den maximala kapaciteten höns, visas som infotext ”Ifall ägg inte säljs eller överlåts till konsumtion, välj ”Ingen stämpel” ”. Då är det lättare och begripligare att välja rätta uppgifter om förhållandena.

13. december 2022

Med omarbetningarna av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret ökas registrets informationsvärde. I registret genomförs också nödvändiga tekniska uppdateringar som förbättrar Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets funktion.

I Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst läggs också till anvisningar om hur en djurhållningsanmälan kan avslutas på korrekt sätt. Avslutandet av en djurhållningsanmälan har medfört problem, om en aktör har haft flera djurhållningsplatser och/eller flera verksamhetsformer i djurhållningsanmälan. Nedtill på sidan med djurhållningsanmälan läggs till texten ”Avslutar du djurhållningen från en djurhållningsplats eller alla? Se anvisningarna”. Anvisningen leder till webbplatsen ruokavirasto.fi: https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/djurhallarregister/avslutning-av-djurhallning-i-djurhallar--och-djurhallningsplatsregistret/