Avgift för registrering av svin från och med 1.1.2015

21. november 2018

En ny registreringsavgift för svin har fastställts i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 1161/2014 om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer som trädde i kraft 1.1.2015. Avgiften tas ut per händelserapport hos djurhållarna, och per slaktanmälan hos slakterierna.

Registreringsavgiften är 0,15 €/flyttningsanmälan och 0,10 €/slakt- och förmedlinganmälan.