Driftsavbrott i inloggningen med bankkoder till svinregistret (Publicerad 18.12.2017)

21. november 2018

18.12.2017

Inloggningen med bankkoder i Djurregisterprogrammet (får- och getregistret, svinregistret) sker i dagens läge via Vetuma-autentiseringen. Tjänsten upphör i sin helhet att fungera 31.12.2017. Alla tjänster som anlitar Vetuma-tjänsten måste övergå till att anlita en ny autentiseringstjänst.

I fortsättningen kommer autentiseringen till Djurdatasystemet att ske via Suomi.fi- autentisering när användaren loggar in med bankkoder. Tjänsten tas i bruk så snart som möjligt, men från och med 1.1.2018 kan det förekomma avbrott när man loggar in med bankkoder. Avbrottet torde pågå i cirka en vecka.

Avvikelsen gäller enbart inloggning med bankkoder. Under den här tiden går det ändå att logga in med det användarnamn och lösenord som du fått från kommunen. Dessutom behövs en nyckeltalslista för inloggningen. Om du inte har kvar de koder som behövs ska du avhämta koderna från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Kundtjänsten fungerar normalt efter årsskiftet. Likaså kan slakteriet göra de anmälningar som producenten har gett fullmakt till.

Anmälningar till svinregistret

 • Använd det användarnamn, lösenord och den nyckeltalslista som du fått från kommunen när du loggar in i svinregistret.
 • Kundtjänst:
  • blanketten (som word-, pdf- eller bildfil eller i skannat format) skickas med e-post: sikarekisteri@mtech.fi
   • en blankett som skickats med e-post behöver inte undertecknas
  • blanketten per post: Svinregistret, PB 63, 01301 Vanda
   • då du postar blanketter är det skäl att komma ihåg att postgången kan ta flera dagar
  • blanketten med telefax: 09 271 0035
  • kundtjänstens telefonservice: 09 85 666 003, öppen vardagar klockan 8:15–16:00
 • Alla blanketter finns på Livsmedelsverkets webbplats