Registreringsavgiften höjde 15.10.2015

21. november 2018

23.10.2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning  1259/2015 om Livsmedelssäkerhetsverketsavgiftsbelagda prestationer. Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 0,20 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal. Dessutom tar Livsmedelssäkerhetsverket ut 0,15 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.