Uppgifterna i svinregistrets första registreringsfakturor bristfälliga (Publicerad 3.3.2016)

21. november 2018

3.3.2016

Faktureringsuppgifterna i de fakturor som sändes till svinproducenterna i början av mars är tyvärr bristfälliga.

Den aktuella fakturan är svinregistrets registreringsfaktura, som nu sändes ut för första gången och den gäller år 2015. Avgifternas storlek är baserad på antalet anmälningar om händelser och djurantal till svinregistret.

Registreringsavgiften bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer (1259/2015).

Priset för producenternas registreringsavgift 1.1–14.10.2015 var 0,15 €/händelse och för resten av året (en förhöjning i JSM:s avgiftsförordning trädde i kraft i oktober) 0,20 €/händelse. Därför kan fakturan innehålla två rader med flyttningsanmälningar baserade på olika priser.

Om djurhållaren har befullmäktigat slakteriet att göra utmönstrings- och köpanmälningar för sin räkning, faktureras producenten trots detta. Slakteriets registreringsavgift för slaktanmälan faktureras separat från slakteriaktören.

Evira beklagar situationen.