Tvärvillkor – Märkning och registrering av djur

OBS: Tvärvillkoren är i kraft till slutet av 2022. Tvärvillkoren byts ut mot villkorlighet från och med 1.1.2023. Villkorlighet innehåller inte kraven om djurens märkning och registrering.

Kraven för märkning och registrering av nötkreatur, får, get och svin ingår i de tvärvillkoren. Det är nödvändigt att märka och registrera djur när man vill följa animaliska livsmedels väg från åkern till bordet. För att konsumenten ska kunna vara övertygad om att en produkt är säker måste livsmedelsproduktionen vara genomskådlig och produkterna måste kunna spåras ända från början. Också när en djursjukdom bryter ut är det väsentligt att känna till var varje djur har varit så att de djur som sannolikt smittats kan spåras och separeras från andra djur.

Innehållet av övervakningen har beskrivits på sidan övervakning av märkning och registrering av djur.

Krav i anslutning till tvärvillkoren som gäller märkning och registrering av djur

En aktör som håller svin-, nöt- eller får- och getdjur ska:

 • registrera sin djurhållning och djurhållningsplats i registret över djurhållare och djurhållningsplatser
 • se till att djuren hålls på en registrerad djurhållningsplats som har ett djurhållningsplatssignum
 • se till att djuren märks med identifieringsmärken som uppfyller bestämmelserna
  • det ska finnas ett tillräckligt antal lediga identifieringsmärken för de djur som föds (nötkreatur, får, getter)
  • djuren är märkta och registrerade enligt bestämmelserna för respektive djurart
  • eventuella ersättande identifieringsmärken ska vara beställda och fastsatta enligt behov (nötkreatur, får, getter)
  • oläsbara eller tappade identifieringsmärken för svin (öronmärke/tatuering) ska ersättas eller tatueras på nytt enligt behov
 • journalen för djurhållningsplatsen ska vara uppdaterad på varje djurhållningsplats
 • de nödvändiga registeranmälningarna måste göras till de djurartsspecifika registren inom ramen för anmälningstiderna
  • anmälningarna om nötdjur görs till nötdjursregistret
  • anmälningarna om svin görs till svinregistret
  • anmälningarna om får och getter görs till får- och getregistret

Närmare anvisningar och bestämmelser om kraven finns i anvisningarna om märkning och registrering av olika djurarter. I de enligt djurart upprättade anvisningarna har man samlat de märknings- och registreringskrav som ingår i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen. Därtill presenteras i anvisningarna till exempel de anmälningskanaler som man använder när man beställer identifieringsmärken eller gör en anmälan till registret.

Tvärvillkorens iakttagandet är ett krav i de flesta av jordbrukarstöden. Då påföljdsprocenten bedöms i tvärvillkoren uppskattas försummelsens omfattning, allvar, varaktighet, uppsåtlighet och upprepning.

Mer information om villkorlighet finns här.

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2023