Myxomatos hos kaniner har för första gången påträffats i Finland

29. juli 2020

I Finland har en ny djursjukdom, myxomatos (kaninpest), konstaterats hos en vildkanin som påträffades död i Esbo. Myxomatos är en sjukdom som orsakas av myxoma virus och som förekommer runt om i världen i Europa, Amerika och Australien.

Viruset orsakar allvarlig sjukdom hos såväl vilda som tama kaniner. Sjukdomen yppar sig bland annat som varig inflammation kring ögonen, svullet huvud och knutor i huden. Dödligheten kan vara mycket hög. Viruset smittar inte till andra djur eller till människor, men fälthare och även skogshare kan få smittan. Viruset sprider sig genom direktkontakt mellan kaniner och sommartid via insekter, framför allt mygg.

Det finns ett vaccin för kaniner som hålls som sällskapsdjur, men i nuläget går det ännu inte att få vaccinet i Finland. Sjukdomsfallet bekräftades som ett samarbete mellan Livsmedelsverket och Helsingfors universitet.

Livsmedelsverket följer kontinuerligt med sjukdomsläget hos vilda djur. En död vildkanin kan skickas till undersökning avseende djursjukdomar om djuret är intakt och har dött nyligen. Närmare anvisningar om insändandet kan läsas här.

Ytterligare information:
specialforskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248 (patologiska undersökningar, insändande av prover)
specialforskare Minna Nylund, tfn 040 489 3393 (patologiska undersökningar, insändande av prover)
sektionschef Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687 (virologiska undersökningar)
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi