Anvisningar till fiskare i områden med konstaterad eller misstänkt förekomst av IHN-virus

Salmonid IHN kan förekomma i naturlig fisk särskilt i de områden som anges nedan:

  • Sydöstra och västra delar av Åland (Flisö, Degerby, Eckerö)

Meddela sjuka fiskar

Om du upptäcker sjuk fisk i dina fångster, vänligen informera kommunalveterinär.

Döda fiskar och slaktspill

Döda fiskar eller slaktspill från fisk får inte lämnas på isen eller stranden utan de måste läggas bland bioavfall eller blandavfall, eller grävas ner.

Behandling av fiskeredskap och utrustning

Utrustning (båtar osv.) eller fiskeredskap som har varit i kontakt med fiskarna eller vattnet tas om hand antingen genom torkning, upphettning eller med desinfektionsmedel. Behandlingen görs efter att redskapen först har rengjorts mekaniskt så att smuts eller rester av fisk eller bete inte finns kvar.

Torkning

Ett dygn i + 20 °C värme. För utrustningar som är besvärliga att torka rekommenderas upphettning.

Upphettning

En timme i + 60 °C bastu. När du hettar upp stora redskap, t.ex. nät, observera att redskapets temperatur ska vara + 60 °C i en timme eller het ånga i 5 minuter.

Desinfektionsmedel som kan användas

Observera att många desinfektionsmedel fräter metall och att det inte finns uppgifter om hur alla dessa medel påverkar till exempel flugfiskelinor. Genom att noggrant skölja bort desinfektionsmedlen efter behandlingen undviker man vanligen stark korrosion. Vid sköljningen ska man förstås använda rent vatten och inte exempelvis vattnet från samma fiskeplats vars spridning av virus man vill förhindra. Nedanstående kommersiella produkter är exempel, även andra motsvarande kan användas.

Hygisept, Virkon S, 1 % lösning, behandlingstid 30 minuter

Parvocide H-Plus, 1 % lösning, behandlingstid 1–2 timmar

Alcodes, Desipower Alkohol-12 80 % (desinfektionsmedel med alkoholbas, innehåller ca 70 % alkohol) Används enligt tillverkarens anvisningar, får avdunsta efter användning, lämpar sig för desinfektion av föremål som är mottagliga för korrosion. 

P3, Suma Bac D10 (kvaternära ammoniumföreningar)
Används enligt tillverkarens anvisningar. 

P3 -Oxonia Aktiv, F 268 Airol (väteperoxid och sammansättningar med perättiksyra)
Används enligt tillverkarens anvisningar. 

Nedfrysning förstör inte virus, utan det är just genom nedfrysning som viruset bevaras i laboratoriet.

Sidan har senast uppdaterats 17.7.2023