Märkning av foder

Av märkningen för foder måste framgå fodrets användningsområd, fodertyp, kvantitet, sammansättning, egensskaper och det foderföretag som ansvarar för märkningen. Etiketten skall fästas på förpackningen, eller om produkten säljs separat, skall köparen ges en separat etikett. Omärkta foderförpackningar, t.ex. säckar, bör inte köpas eller användas.

Märkningarna skall avfattas på finska och svenska, och de skall vara väl synliga och läsbara. På foderblandningar som tillverkats i Finland och som säljs enbart i en enspråkig kommun kan anteckningarna dock vara skrivna på endast det språk som används i denna kommun. När foderblandningar exporteras till Europeiska unionen skall anteckningarna skrivas på åtminstone ett av de officiella språken i mottagarlandet.

I märkningsguide för foder som Livsmedelsverket publicerar presenteras kraven i lagstiftningen och ges exempel på märkningar och påståenden.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2023